Kultura i oświata

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

SPORT I TURYSTYKA

    1.         Przygotowania do XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

styczeń- marzec

cała komisja

   2.         XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

9 kwietnia

cała komisja

   3.         Rodzinny wyjazd do Międzyzdrojów

25 czerwca

J. Grabowska

  4.          Spływ kajakowy

02 lipca

J. Grabowska

  5.         Uczestnictwo w imprezach z kalendarza ZNP

cały rok

J. Grabowska

KULTURA

   6.         Wyjazdowe szkolenie aktywu związkowego

18-20 marca

cała komisja

  7.         Konkurs plastyczny „Kasztaniaki, patyczaki, leśne stwory i inne dziwaki

październik

B. Naskręt

J. Grabowska

  8.         IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty

październik

cała komisja

  9.         Spotkanie integracyjne – Dzień Edukacji Narodowej

październik

cała komisja

  10.      Spotkania w ramach awansu zawodowego nauczycieli

cały rok

B. Naskręt

J. Grabowska

  11.      Obcowanie z kulturą- organizowanie wyjść i wyjazdów do teatru, opery, itp.

wg potrzeb i zainteresowań członków

J. Grabowska

  12.      Przygotowywanie listów gratulacyjnych (z. t. narodzin dziecka, awansu zawodowego)

wg potrzeb

S. Cabaj

  13.      Ujawnianie talentów artystycznych poprzez uczestnictwo w przeglądach i konkursach ogólnopolskich

cały rok

J. Grabowska

  14.      Promowanie ZNP poprzez uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych

cały rok

cała komisja

  15.      Podsumowanie pracy komisji, planowanie działań na rok 2017

grudzień

cała komisja

IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓCZOŚCI

PLASTYCZNEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Choszczno 2016

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

1.   ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO – ODDZIAŁ CHOSZCZNO

2.   CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

CEL PRZEGLADU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach plastyki: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, kowalstwo artystyczne, tkactwo, ceramika, fotografia,

- poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów,

- popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych,

- zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego,
- kształtowanie osobowości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo pracowników oświaty, emerytów i rencistów.
 • Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie – kilku prac.
 • Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę.
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika (dostępna na stronie internetowej organizatorów).

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres współorganizatora do 28 października 2016 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
28 października 2016 roku roku w „Małej Galerii” Choszczeńskiego Domu Kultury
w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73–200 Choszczno,
e-mail chdk@choszczno.pl, choszczno@znp.edu.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione i zaopatrzone w zawieszkę. Po wystawie wszystkie prace zostaną zwrócone, odbiór osobisty.
Na specjalną prośbę prace mogą być wysyłane wyłącznie na koszt adresata.
Osoby odpowiedzialne za organizację kol. Barbara Naskręt, Jolanta Grabowska. Dodatkowe informacje o przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 724 277 691 – Dorota Aleksiun lub 609 351 834 – Barbary Naskręt oraz na stronach internetowych www.chdk.choszczno.pl, www.choszczno.znp.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA

IV OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLADU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Choszczno 2016

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………..

Adres zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu do kontaktu…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Tytuł i technika wykonanej pracy plastycznej………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Dodatkowe informacje, uwagi………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..

                                                                                                         data i podpis uczestnika

III OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Choszczno 2015

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

 1. 1.     ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD ODDZIAŁU
 2. 2.     CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

CEL PRZEGLĄDU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach plastyki: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo, haft, ceramika, fotografia,

-   poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów,

-   popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych,

-   zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego,
- wzbogacanie własnej osobowości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli, pracowników,
  emerytów i rencistów oświaty.
 • Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie (2 sztuki).
 • Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę.
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres organizatora do 12 listopada 2015 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
2o listopada 2015 roku w „Małej Galerii” Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno, e-mail chdk@choszczno.pl,  www.chdk.choszczno.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione i zaopatrzone w zawieszkę. Po wystawie wszystkie prace zostaną zwrócone, odbiór osobiście u organizatora przeglądu. Na specjalna prośbę prace mogą być wysyłane wyłącznie na koszt autora pracy lub przez upoważniona osobę. Dodatkowe informacje o

 

 

przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 95 765 7296, wew. 27.

oraz pod numerem 95 765 7483 lub 609 351 834

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA

III OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Choszczno 2015

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu do kontaktu…………………….…………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tytuł i technika wykonanej pracy plastycznej………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Dodatkowe informacje, uwagi…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

….…………………………..

data i podpis uczestnika

 

III OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Choszczno 2015

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

1.     ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZARZĄD ODDZIAŁU

2.     CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

CEL PRZEGLĄDU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach plastyki: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo, haft, ceramika, fotografia,

-   poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów,

-   popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych,

-   zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego,
- wzbogacanie własnej osobowości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli, pracowników,
  emerytów i rencistów oświaty.
 • Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie (2 sztuki).
 • Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę.
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres organizatora do 12 listopada 2015 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
20 listopada 2015 roku w „Małej Galerii” Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno, e-mail chdk@choszczno.pl,  www.chdk.choszczno.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione i zaopatrzone w zawieszkę. Po wystawie wszystkie prace zostaną zwrócone, odbiór osobiście u organizatora przeglądu. Na specjalna prośbę prace mogą być wysyłane wyłącznie na koszt autora pracy lub przez upoważniona osobę. Dodatkowe informacje o   przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 95 765 7296, wew. 27.  oraz pod numerem 95 765 7483 lub 609 351 834

 

 

                                          PLAN PRACYKOMISJI            

                                             KULTURALNO- SPORTOWO- TURYSTYCZNEJ                    

    NA ROK 2014/2015

Zadania 1. Szkolenie wyjazdowe aktywu związkowego. 26- 29.03.2015 Cała komisja
2. Przygotowania do XVII Mistrzostw Polski w Badmintonie Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Luty- marzec Członkowie komisji
3. XVII Mistrzostwa Polski w Badmintonie Nauczycieli i Pracowników Oświaty. 18 kwietnia p. w. Drewicz
4. Rodzinny wyjazd do Międzyzdrojów. 04.07.2015 J. Grabowska
5. Wyjazd do Heide Park. 23.05.2015 S. Cabaj
T. Wiśniewska
6. Spływ kajakowy 29.08.2015 J. Grabowska
S. Cabaj
7. Podsumowanie pracy komisji. Grudzień 2015 Członkowie komisji

KONKURSY,SPOTKANIA INTEGRACYJNE
1. Konkurs plastyczny „Kasztaniaki, patyczaki, leśne stwory i inne dziwaki” wrzesień p. D. Ignasiak
B. Naskręt
2. Ogólnopolski przegląd Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty. Październik 23.10.2015 Cały Zarząd
3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. październik Cała Komisja
4. Spotkania w ramach awansu zawodowego nauczycieli. Cały rok J. Grabowska
B. Naskręt
5. Wyjazdy członków do teatru, operetki, kina. Cały rok T. Wiśniewska
K. Recka- Matyjasik
6. Listy gratulacyjne z okazji narodzin dziecka. Cały rok J. Grabowska
D. Ignasiak
7. Listy gratulacyjne dla wstępujących do związków. S. Cabaj
J. Grabowska

Przewodnicząca Komisji
Kulturalno- Sportowo- Turystycznej

 

                                                                                                            II WOJEWÓDZKI
                                                                          PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
                                                                         NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
                                                                                                          CHOSZCZNO 2014  
 

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

 

CEL PRZEGLADU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach artystycznych: malarstwo, rzeźba,  grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo i haft, ceramika, fotografia oraz inne sztuki plastyczne.

- poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów

- popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych

- zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli, pracowników, emerytów i rencistów oświaty z województwa zachodniopomorskiego

Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie ( 2 sztuki)

Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę

Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika

 

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres organizatora do 13 października 2014 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
17 października 2014 roku w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury
w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73–200 Choszczno, e-mail chdk@choszczno.pl, www.chdk.choszczno.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione. Dodatkowe informacje o przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 95 765 7296, wew. 27. Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej Choszczeńskiego Domu Kultury.

PLAN PRACY KOMISJI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOSZCZNIE NA ROK 2014

L.p.

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1.

Wyjazd członków ZNP do teatru, operetki, kina.

Według potrzeb

Krystyna Grzelczak

Dorota Jarmarkiewicz

2.

Awans zawodowy nauczyciela – spotkania

Według potrzeb

Barbara Naskręt

 

Jolanta Grabowska

3.

WSPÓŁPRACA Z CHDK

 

- Konkurs plastyczny pod hasłem:

„Kasztanki, patyczaki , leśne stwory i inne jesienne dziwaki”

- Organizacja wystawy prac nauczycieli i pracowników oświaty:

„Jesienny salon artystyczny”

 • Przygotowanie zaproszenia
 • Wystawa prac członków ZNP

Październik

Październik

Dorota Jarmarkiewicz

Prezes Oddziału ZNP

 

 

 

Prezes Oddziału ZNP, Prezesi Ognisk ZNP

4.

Organizacja I Konkursu Fotograficznego pt „Znane i nieznane zakątki z wakacyjnych wojaży”

 • Przygotowanie regulaminu konkursu
 • Zapoznanie z regulaminem
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Dorota Jarmarkiewicz

 

5.

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Uhonorowanie przechodzących na emeryturę i otrzymujących awans zawodowy

Październik

 

Członkowie Komisji Kulturalno – Oświatowej, Klub Młodego Nauczyciela.6Przekazywanie informacji o imprezach ogólnopolskich.

Według potrzeb

Barbara Naskręt

Przewodnicząca Komisji
Kulturalno – Oświatowej
Dorota Jarmarkiewicz

II KONKURS FOTOGRAFICZNY

 pt „Znane i nieznane zakątki z moich wojaży”

Termin zgłaszania prac: do końca września 2013 roku.

 

1. Organizator: Zarząd oddziału ZNP Choszczno – Komisja Kulturalno-Oświatowa.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich bez względu na wiek, których rodzice pracują w oświacie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

4. Zakres tematyczny i formy realizacji:

Tematyka prac powinna  dotyczyć ściśle określonego tematu. Mile widziany komentarz do zdjęcia.

5. Uwagi o realizacji:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej.
 • Wymagania techniczne:
  • Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
 2. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
 3. prace należy przesłać na e-mail organizatora konkursu  z kartą zgłoszenia,
 4. wszystkie pliki należy umieścić nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 1. 5.    Zgłoszenie:
  1 .  Karty zgłoszenia i zdjęcia należy nadsyłać na e-maila lub składać osobiście do końca września 2013 r. (decyduje data wpływu) w ZNP Zarząd Oddziału w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27  73 – 200 Choszczno, e-mail: choszczno@znp.edu.pl lub dorotajarmark@wp.pl  z dopiskiem: „Znane i nieznane zakątki z moich wojaży”
 1. 2.       Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie

 1. 3.      Nagrody:

Za zajęcie miejsc I – III wręczone będą dyplomy i upominki. Za prace wyróżnione wręczone będą dyplomy.

7. Sprawy różne:

7.1 Wszystkie nagrodzone prace konkursowe będą opublikowane na stronie internetowej

7.2 Ogłoszenie wyników nastąpi w  październiku 2012r. na stronie internetowej

7.3 Prac konkursowych nie zwracamy.

7.4. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.

Szczegółowe informacje:, tel. 95 765 74 83 lub tel. 502 039 080

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dorota Jarmarkiewicz

Komisja Kulturalno Oświatowa  Zarząd oddziału ZNP Choszczno

Choszczno, czerwiec 2013 rok

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Znane i nieznane zakątki z moich wojaży”

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Nr telefonu……………………………… E-mail…………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………………………

Nr

Tytuł pracy

Ewentualny komentarz

1.

Np. Piękne Rogalińskie Dęby

2.

 

 

 

 

 

 

Oświadczenia:

1* – Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego

„Znane i nieznane zakątki z moich wojaży” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

..…………………………………………………….

(data i podpis elektroniczny)

2* – Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………….

(Imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym „Znane i nieznane zakątki z moich wojaży”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających

z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..…………………………………………………….

(data i podpis elektroniczny)

* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie

** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących

udział w konkursie

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI

LITERAMI I PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

 

PLAN PRACY KOMISJI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOSZCZNIE NA ROK 2013

L.p.

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1.

Wyjazd członków ZNP do teatru, operetki, kina.

Według potrzeb

Krystyna GrzelczakAgnieszka Urwentowicz

2.

Awans zawodowy nauczyciela – spotkania

Według potrzeb

Barbara NaskrętJolanta Grabowska

3.

WSPÓŁPRACA Z CHDK- Konkurs plastyczny pod hasłem:

„Kasztanki, patyczaki , leśne stwory i inne jesienne dziwaki”

- Organizacja wystawy prac nauczycieli i pracowników oświaty:

„Jesienny salon artystyczny”

 • Przygotowanie zaproszenia
 • Wystawa prac członków ZNP

 

Październik

Październik

Dorota Jarmarkiewicz
Barbara Naskręt

4.

Organizacja I Konkursu Fotograficznego pt „Znane i nieznane zakątki z wakacyjnych wojaży”

 

 • Przygotowanie regulaminu konkursu
 • Zapoznanie z regulaminem
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Dorota Jarmarkiewicz

5.

 Organizacja Konkursu „Przyjazny Dyrektor”

 

 • Przygotowanie regulaminu konkursu
 • Zapoznanie z regulaminem
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Kwiecień

Październik

Barbara NaskrętAlina Szymańska

6.

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 • Uhonorowanie przechodzących na emeryturę i otrzymujących awans zawodowy

 

Październik

Iwona BrazewiczSylwia Cabaj

7.

Przekazywanie informacji o imprezach ogólnopolskich.

 

 

Według potrzeb

 

Barbara Naskręt

 

Przewodnicząca Komisji
Kulturalno – Oświatowej
Dorota Jarmarkiewicz

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓCZOSCI ARTYSTYCZNEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

18. 10. 2013 R.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

 1. ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  ZARZĄD ODDZIAŁ W CHOSZCZNIE
 2. CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

CEL PRZEGLADU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach artystycznych: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo i haft, ceramika, fotografia oraz inne sztuki plastyczne.

- poszukiwanie i odkrywanie ukrytych talentów

- popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych

- zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i pracowników oświaty jak również emerytów i rencistów z województwa zachodniopomorskiego
 • Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie (2 sztuki)
 • Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres organizatora do końca września 2013 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
18 października 2013 roku w Małej galerii Choszczeńskiego Domu Kultury
w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73–200 Choszczno,
e-mail chdk@choszczno.pl, www.chdk.choszczno.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione. Dodatkowe informacje o przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 95 765 7296, wew. 27. Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej Choszczeńskiego Domu Kultury

 

 

PLAN PRACY KOMISJI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ

ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W CHOSZCZNIE

NA ROK 2012

 

L.p.

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1.

Wyjazd członków ZNP do teatru, operetki, kina.

Według potrzeb

Krystyna Grzelczak

2.

Awans zawodowy nauczyciela – spotkania

Według potrzeb

Barbara NaskrętJolanta Grabowska

3.

Współpraca z CHDK- Konkurs plastyczny pod hasłem:

„Kasztanki, patyczaki , leśne stwory i inne jesienne dziwaki”

 

Październik

Dorota Jarmarkiewicz
Barbara Naskręt

4.

Organizacja I Konkursu Fotograficznego pt „Znane i nieznane zakątki z wakacyjnych wojaży”

 

 • Przygotowanie regulaminu konkursu
 • Zapoznanie z regulaminem
 • Rozstrzygnięcie konkursu

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Dorota Jarmarkiewicz

5.

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • Uhonorowanie przechodzących na emeryturę i otrzymujących awans zawodowy

 

Październik

Iwona BrazewiczSylwia Cabaj

6.

Przekazywanie informacji o imprezach ogólnopolskich.

 

Według potrzeb

 

Barbara Naskręt

Przewodnicząca Komisji
Kulturalno – Oświatowej
Dorota Jarmarkiewicz