Wcześniejsze emerytury

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i nie tylko!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, zachęcamy do korzystania z opublikowanych przez nasze wydawnictwa pozycji, w których zawarte zostały ważne informacje na temat uprawnień emerytalnych nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Są to:

§  Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r. (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, 2013);

§  Poznaj swoje prawa. (Prawie) wszystko o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych  (Głos Nauczycielski nr 37 z 11 września 2013 r  – specjalna wkładka);

§  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w pytaniach i odpowiedziach. Nowy wiek emerytalny dla nauczycieli z komentarzem (Kalendarz Nauczycielski 2014).

Co można w nich znaleźć? Wiele praktycznych porad sformułowanych na podstawie kierowanych do nas pytań, a także istotnych informacji dotyczących warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ustalania stażu pracy nauczycielskiej, czy możliwości otrzymania rekompensaty z tytułu utraty uprawnienia do emerytury pomostowej lub wcześniejszej emerytury nauczycielskiej!