Władze

ODDZIAŁ CHOSZCZNO

Prezes Oddziału ZNP

 BARBARA NASKRĘT

Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNPElżbieta Kłos

Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP - Maria Ziółkowska

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP:

- Przewodnicząca Komisji Informacyjno–Organizacyjnej – Maria Ziółkowska

- Przewodnicząca Komisji Opiniodawczo–Prawno–Interwencyjnej – Anna Komorowska

- Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Rekreacyjno – Turystycznej  – Teresa Wiśniewska

- Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów – Eugenia Żmudzka-Adadyńska

Przewodnicząca Komisji Socjalno – Bytowej – Agata Łuczak – opiekun  pracowników administracji i obsługi,

 

 Pozostali członkowie Zarządu Oddziału ZNP:

 

Bożena Jednoralska – prowadzenie spraw finansowych,

 

Sylwia Cabaj – działalność kulturalni- rekreacyjno- sportowa,

 

Beata Garbicz -działalność kulturalni- rekreacyjno- sportowa.

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Alina Szymańska,
Członkowie: Marta Hładuniuk, Teresa Rozmaryniewicz, Arletta Sławińska

Kronikarz Oddziału ZNP – Elżbieta Kłos