Działalność Zarządu Oddziału ZNP

Informacja nr 1/2018

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 20 listopada do 3 marca 2018 r.

 

 

W ramach działalności statutowej Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie w/w okresie odbyły się:

 • 3 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,
 • 3 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 • 1  narada z prezesami Ognisk ZNP,
 • 3 posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 1 spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,
 • 1 posiedzenie Zarządu Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

 

W trakcie posiedzeń  i narad omawiano:

-        zmiany w Karcie Nauczyciela, Ustawie o systemie oświaty oraz w finansowaniu oświaty,

-        zmiany w statutach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

-        wolontariat w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,

-        działalność socjalna z wykorzystaniem zfśs, uaktualnienie regulaminów – wypracowane stanowiska zostanie przekazane do dyrektorów szkół i przedszkoli,

-        projekty uchwał Powiatu i Gminy – wypracowane stanowisko przesłano do organów prowadzących – projekty uchwał jednostek samorządowych zostały pozytywne zaopiniowane ,

-        projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, wypracowane stanowiska przesłano do Okręgu Zachodniopomorskiego, a następnie przesłane do ZGZNP.

-        współpracę Związku z organami prowadzącymi i dyrektorami szkół ,przedszkoli i placówek oświatowych,

-        działalność społecznych inspektorów pracy, uwagi i propozycje na bieżąco przekazywane są społecznym inspektorom pracy.

-         harmonogram XX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w badmintonie, który został przyjęty do realizacji.

Ponadto omawiano plany pracy Zarządu Oddziału ZNP, Oddziałowych Komisji i Oddziałowych Sekcji na rok 2018 oraz plan finansowy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2018. Wszystkie plany zostały przyjęte do realizacji.

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2017 Zarządu Oddziału ZNP, które następnie zostało przyjęte przez  Zarząd Oddziału ZNP.

Przewodnicząca Oddziałowej  Sekcji Administracji i Obsługi – kol. Agata Łuczak i prezes Oddziału ZNP – Barbara Naskręt wielokrotnie uczestniczyły w rozmowach z władzami Powiatu i Gminy w sprawie podwyżek dla pracowników oświaty. W trakcie rozmów zwrócono uwagę na rozporządzenie z 7 sierpnia 2017 w sprawie pracowników samorządowych jak również na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 kwietni 2018r  na zmiany w Karcie Nauczyciela.

 

Komunikaty:

 

 1. Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie podtrzymał ubezpieczenie członków ZNP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo wykupił pakiet ubezpieczenia od następstw zawałów serca i udarów mózgu na rok 2018.
 2. Wysokość zasiłków statutowych na rok 2018 wynosi:
 • z tytułu urodzenia dziecka – 200,00zł,
 • z tytułu zgonu członka Związku – 300,00 zł
 •  z tytułu zgonu rodzica – 200,00 zł,

W przypadkach losowych (chorób) przyznawane są zapomogi  do 500,00 zł

 1. Miło nam powitać w szeregach ZNP dwie nowe koleżanki.
 2. Zarząd Oddziału ZNP  w/w okresie przyznał zasiłki statutowe  na kwotę 1.000,00 zł .

 

 1.  Koleżanki i Koledzy zapraszamy do udziału w XX Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza. Mistrzostwa odbędą się 14 kwietnia 2018 r. w hali Zespołu Szkół nr 2.

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową – www.choszczno.znp.edu.pl ,
stronę Okręgu Zachodniopomorskiego – www.szczecin.znp.edu.pl

 • oraz Zarząd Głównego ZNP – www.znp.edu.pl.    

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

 

 

Informacja nr 2/2017

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 25 marca do 10 czerwca 2017 r.

 

 

Oddziałowa Komisja Informacyjna – Organizacyjno informuje, że w/w okresie Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie spotkał się 3-krotnie.

Ponadto odbyły się:

 • 2 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 • 1 narada szkoleniowa prezesów Ognisk ZNP
 • 1 posiedzenie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 2 posiedzenia Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,

 

W trakcie posiedzeń omawiano sprawy związane ze sporem zbiorowym. Podejmowano działania ogólnopolskie w wyniku których przystąpiono do  strajku, w którym uczestniczyły następujące szkoły i placówki: SP nr 3 w Choszcznie, SP w Sławęcinie, Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie i Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie. W akcji strajkowej wzięło udział 236 osób.

Zarząd Oddziału ZNP dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom za aktywny udział w strajku. Wspólnie zdeterminowane działanie zawsze przynosi efekty. Na dzień dzisiejszy odstąpiono  już od  zlikwidowania średnich płac nauczycielom.

W tym okresie przeprowadzono akcję zbierania podpisów pod referendum oświatowe. Aktyw związkowy zebrał ……

Ponadto zorganizowano XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza. Choszczno reprezentowała Izabela Białek, Tomasz Płonka, Maciej Żołnierzów i syn Wiesława Drewicza – Bartłomiej Drewicz.

Omawiano również zmiany w KN, Ustawie o systemie oświaty oraz finansowania oświaty. Wypracowane stanowiska zostały przesłane do ZG ZNP.

Po raz pierwszy prezes Oddziału ZNP i prezesi Ognisk ZNP analizowali arkusze organizacyjne szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Wypracowane stanowiska przekazano dyrektorom. Drugie takie działania zostaną podjęte w sesji jesiennej do 30 września 2017 r.

 

Komunikaty:

 

 1. witamy w naszych szeregach kol. …………….. ze SP nr 3 w Choszcznie,
 2. prezes Oddziału ZNP, 4 kwietnia uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Oświatowej, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej, podczas której omawiano skutki reformy oświaty,
 3. Koleżanki i Koledzy zapraszamy Was do udziału:

-  w jednodniowej wycieczce do Międzyzdrojów  - 1 lipca br.

-  w tradycyjnym spływie z Prostyni do Drawna w dniu 8 lipca br. Więcej informacji u prezesów Ognisk ZNP,

 1. prezes Oddziału brała udział w komisjach konkursowych, które wyłoniły kandydatów ma dyrektorów ZS nr 1 w Choszcznie, ZS nr 2 w Choszcznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie
 2. Zarząd Oddziału ZNP zaprasza młodych nauczycieli ma spotkanie w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz.12,00 do biura Zarządu Oddziału. Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w KN, z akcentem  na awans  zawodowy nauczycieli oraz zmiany w Ustawie o systemie oświaty,
 3. informujemy, że 18 listopada br. odbędzie się wyjazd do Poznania na musical „Nine” – lista uczestników jest już zamknięta, ze względu na  upłynięcie terminu zgłoszenia do Teatru Muzycznego .
 4. Koleżanki i Koledzy zapraszamy zainteresowane osoby w sprawie emerytur na spotkanie z przedstawicielami ZUS, które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godz. 10,00 w Internacie Zespołu Szkół Nr 1. Zapisy do 22 czerwca u Prezesów Ognisk ZNP.

 

Koleżanki i Koledzy zbliża się koniec roku szkolnego, a z nim zasłużony urlop.

Dziękujemy Wam za codzienną edukację dzieci i młodzieży,

za Wasz codzienny trud.

Życzymy Wam słonecznych dni na urlopie, niezapomnianych wrażeń, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły

                                                                                  Zarząd Oddziału ZNP

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej                                                    Prezes Oddziału ZNP

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

Wiceprezes Zarządu Oddziału                                                   Barbara Naskręt

Maria Ziółkowska

 

Informacja nr 1/2017

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 1 stycznia do 24 marca 2017 r.

 

 

Oddziałowa Komisja Organizacyjno – Informacyjna przedstawia działalność Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie za w/w okres.

W tym okresie odbyło się:

 • 6 posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP,
 • 1 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 • 2 narady szkoleniowe prezesów Ognisk ZNP
 • 2 posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 2 posiedzenia członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
 • 4 posiedzenia Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 2 posiedzenia Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,
 • 1 posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej,

 

W trakcie posiedzeń i przyjęto plan pracy Zarządu Oddziału, Oddziałowych Komisji na 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016. Wypracowano stanowisko w sprawie:

-  Podwyżek dla pracowników administracji i obsługi

- Podstaw programowych

-  Doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy i Powiatu

-  Sieci szkół prowadzonych przez Gminę i Powiat

Omawiano:

-  Organizację XIX Mistrzostw Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza

-  Regulaminy oraz dochody i wydatki ZFŚS na rok 2017

-  Reformę oświaty

-  Spór zbiorowy w szkołach i placówkach w sprawie wynagrodzeń i zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

 

Komunikaty:

 

 1. 2 lipca (sobota), o 7.30 z placu przy pomniku obok kościoła wyjazd na wycieczkę do Międzyzdrojów.
 2. 9 lipca   zapraszamy na spływ kajakowy.

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Oświaty !!!

 

31 marca 2017 r. odbędzie się STRAJK!!!!!!!!!

„GDY WIEJE WIATR HISTORII,
LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST
TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Kto nie ma odwagi do marzeń,
nie będzie miał siły do walk…

„Odwaga jest to wiedza o tym,
czego się bać trzeba, a czego nie.”

- Platon

„Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą”

- Augustyn z Hippony

 

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej                                                    Prezes Oddziału ZNP

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

Wiceprezes Zarządu Oddziału

 

 

Informacja nr 3/2016

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 19 czerwca do 10 września 2016 r.

 

 

Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie w wymienionym okresie pracował  poprzez narady i posiedzenia ciał statutowych i tak odbyło się:

 • 2 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 • 1 posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP,
 • 2 posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 2 posiedzenie Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 2 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,

 

W trakcie posiedzeń i narad omawiano:

- sytuację w oświacie –  w tym proponowane zmiany w prawie oświatowym, likwidację godzin karcianych, propozycje zmian w statutach w szkół  i placówek  oświatowych, wolontariat w oświacie, sytuację  kadrowa  nauczycieli i pracowników oświaty w szkołach i placówkach oświatowych w świetle reformy oraz w chwili obecnej,

- działalność ZG ZNP w sprawie   zmian w oświacie między innymi:

 • pikieta ZNP w Toruniu,
  • petycja w obronie polskiej szkoły,
  • uchwała  Prezydium z dnia 22 sierpnia w sprawie działań ZNP przeciwko projektowi zmian w oświacie,

- letni wypoczynek dla członków Związku i ich rodzin,

- wykorzystywanie zfśs w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Koleżanki Jolanta Grabowska i Barbara Naskręt poprzez e- maile prowadziły akcję zbierania podpisów pod petycją ZNP.

Koleżanki Agata Łuczak i Barbara Naskręt spotykał się z panią Wicestarostą celem wynegocjowania podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Obiecane zostały podwyżki od września 2016 r.

 

Komunikaty:

 

 1. 2 lipca członkowie ZNP wraz ze swoimi rodzinami wypoczywali w  Międzyzdrojach.
 2. 9 lipca odbył się tradycyjnie Oddziałowy spływ rzeką Drawą. Pogoda dopisała , uczestnicy z uśmiech pokonali trasę 18 km a następnie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym
 3. Koleżanki i Koledzy trwa akcja zbierania podpisów pod petycją. Nie stójmy z boku, bo dzisiaj nas to nie dotyka, ale jutro jest niewiadome. Dla nas i dla naszych dzieci. Pamiętamy w jedności siła, a więcej informacji na stronie www.znp.edu.pl
 4. Koleżanka Anna Komorowska uczestniczyła w Akademii Młodego Związkowca, zapraszamy młodych nauczycieli do spotkań z Koleżanką  – terminy do uzgodnienia.
 1. Zarząd Oddziału ZNP zaprasza do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty, który odbędzie się 28 października 2016r oraz dzieci do udziału w konkursie plastycznym

„Patyczaki, kasztaniaki, leśne Stwory
i inne jesienne  dziwaki.”

28 października 2016 r.

 

Koleżanki i Koledzy

„Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”
Zarząd Oddziału ZNP w roku szkolnym 2016/2017

życzy sukcesów zawodowych, spokojnej i satysfakcjonującej pracy,

wytrwałości oraz uśmiechu każdego dnia

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej                                                    Prezes Oddziału ZNP

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

Wiceprezes Zarządu Oddziału                                                   Barbara Naskręt

 

Maria Ziółkowska

Informacja nr 2/2016
z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie
za okres od 22 kwietnia do 18 czerwca 2016 r.DziałalInformacja nr 2/2016
z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie
za okres od 22 kwietnia do 18 czerwca 2016 r.Działalność Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie w wyżej wymienionym okresie odbywała się poprzez struktury organizacyjne Oddziału i tak odbyło się:
• 1 posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP,
• 2 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
• 1 posiedzenie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
• 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
• 2 posiedzenia Komisji Socjalno – Bytowej,
• 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,W trakcie posiedzeń i narad omawiano:
 sytuację kadrową i finansową w szkołach i placówkach oświatowych,
 zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie systemie oświaty,
 wykorzystanie zfśs w szkołach i placówkach w 2016 r.
Ponadto:
 zaopiniowano wnioski o odznaczenia związkowe oraz lokalne dla wyróżniających się członków Związku,
 wytypowano koleżankę Annę Komorowską na szkolenie w ramach Akademii Młodego Związkowca – zmiany w KN wynikają z art. 42 oraz proponowane zapisy w statutach szkół i placówek oświatowych – celem zabezpieczenia nauczycieli przed zwiększoną liczbą dodatkowych godzin,
 przygotowano materiały dla członków Związku odnośnie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Pensje nauczycieli z budżetu”. Z przykrością informujemy, że nasz Oddział zebrał tylko 206 podpisów. Najwięcej podpisów zebrano w Ognisku nr 4 – Zespół Szkół nr 1, w Ognisku nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 oraz w Ognisku nr 5 – Zespół Szkół nr 2. Niestety jedno Ognisko nie wzięło udziału w inicjatywie obywatelskiej – jest to dla nas niezrozumiałe.
 przygotowaniem do akcji letniej dla członków Związku i ich rodzin.Prezes Oddziału ZNP – Barbara Naskręt i przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi kol. Agata Łuczak uczestniczyły w rozmowach z panem Starostą, celem wynegocjowania podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Sprawę podwyżek dla administracji i obsługi obiecano przedstawić na najbliższej sesji Rady Powiatu. Wszystko będzie zależało od radnych Powiatu. W sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi prezes Oddziału ZNP rozmawiała również z Dyrektorem BOSS. Miło nam poinformować, że w Gminie życzliwym okiem patrzą na pracowników administracji i obsługi.
Prezes Oddziału ZNP uczestniczyła również w Jubileuszach: SP nr 1 w Choszcznie, SP nr 3 w Choszcznie, Przedszkolu nr 1 w Choszcznie oraz w pożegnaniu absolwentów
ZS nr 1 i ZS nr 2.
W dniach 12-14 czerwca uczestniczyła w szkoleniu rzeczników praw pracowniczych.Komunikaty:

1. 2 lipca (sobota), o 7.30 z placu przy pomniku obok Kościoła wyjazd na wycieczkę jednodniową do Międzyzdrojów
2. 9 lipca (sobota), o 8.00 z tego samego miejsca wyjazd na spływ rzeką Drawą z Prostyni do Drawna. Zapisy wraz z odpłatnością u prezesów Ognisk ZNP.

Koleżanki i Koledzy z okazji zbliżających się wakacji Zarząd Oddziału ZNP życzy słonecznych, ciepłych dni. Zasłużonego relaksu i jak najmniej niespodzianek w roku szkolnym 2016/2017

„Niech wakacje przyniosą Wam piękne chwile,
niech odpocząć pozwolą w spokoju
i niech nie zabraknie miłego nastroju”

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP

Przewodnicząca Oddziałowej Prezes Oddziału ZNP
Komisji Informacyjno- Organizacyjnej
Wiceprezes Zarządu Oddziału Barbara Naskręt

Maria Ziółkowska

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ODDZIAŁ CHOSZCZNO

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. 95 765 74 83

e-mail: choszczno@znp.edu.plwww.znp.edu.pl

Choszczno, 4 stycznia 2016 roku

 

Zespół Organizacji i Współpracy

Zarządu Głównego

Związku Nauczycielstwa Polskiego

                                                                                

Dotyczy: zorganizowania III Przeglądu Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty oraz konkursu: ,,Patyczaki, kasztaniaki, leśne Stwory i inne jesienne dziwaki”

 

 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie pod kierunkiem prezesa Oddziału ZNP – BARBARY NASKRĘT przy współudziale Choszczeńskiego Domu Kultury, a szczególnie dyrektor MAŁGORZATY KOZŁOWSKIE i plastyków Ch.D.K. DOROTY ALEKSIUN
i JANUSZA BIEGAŃSKIEGO 20 listopada 2015 r. zorganizował III Przeglądu Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty. Celem Przeglądu było przybliżenie twórczości w różnych dziedzinach plastyki: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo, haft, ceramika, fotografia, oraz poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów, popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych, zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego, wzbogacanie własnej osobowości artystycznej. W ubiegłym roku po raz pierwszy na wystawie pojawiły się wiersze, a w tym roku zobaczyliśmy debiutanckie tomiki koleżanek: IRENA GRABOWIECKA, REGINA KANTORSKA-KOPER, DOROTA ŁABANOWSKA
i JOANNA PISARSKA. Czytając więc ich dzieła, można było podziwiać całą plastyczną resztę, której autorami byli: GRAŻYNA HANKIEWICZ, MARIA ZIÓŁKOWSKA, MAREK CZARNOŁĘSKI, MAŁGORZATA SZYMAŃSKA, JOANNA DULEJ, ANNA WALCZAK, RENATA GROSS, MAŁORZATA PIELACKA, JUSTYNA JURKIEWICZ, IWONA NAWROCKA, TERESA PIETKIEWICZ, KRYSTYNA MAZUREK, HELENA NOWAK, BARBARA WIDŁA, TERESA ŁUKASZEWICZ, JOLANTA ZIÓŁKOWSKA, EDMUND POKORNIECKI, PIOTR MASŁOWSKI, LIDIA BAREJ i JUSTYNA KRAWCZYK.

W Przeglądzie wzięli udział artyści z: Radzynia Podlaskiego, Częstochowy, Łodzi, Wałcza, Drawna, Suliszewa i Choszczna.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty i drobne upominki, zaś przy kawie i dobrym ciastku można było wymienić doświadczenie, podzielić się swoimi uwagami i zintegrować się.

Sponsorami Przeglądu był Zarząd Oddział ZNP w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury i Okręg Zachodniopomorski.

 

Miło nam poinformować, że Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie razem
z Choszczeński Dom Kultury jest od lat organizatorem konkursu plastycznego pt. „Patyczaki, kasztaniaki, leśne Stwory i inne jesienne dziwaki.” Konkurs odbył się 16 października 2015 r., a głównym jego celem jest popularyzacja twórczości i umiejętności manualnych dzieci
i młodzieży, zainteresowanie ich różnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie zainteresowań, pomysłowości oraz tworzenie kultury poprzez sztukę. Technika prac to: wyklejanka, formy przestrzenne (figurki-stwory, dziwaki). W prace wykorzystuje się kasztany, żołędzie, buczyna, patyki, liście, jarzębina, orzechy, łupiny kasztanów, szyszki, suszone owoce, suszone kwiaty, owoce krzewów, łodygi liści, kora drzew, glina, kartony, papier, klej, sznurek. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

 

W załączeniu przesyłamy zdjęcia z III Przeglądu Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty oraz konkursu ,,Patyczaki, kasztaniaki, leśne Stwory i inne jesienne dziwaki”.

 

 

Za Zarząd Oddziału ZNP

 

 

Informacja nr 1/2016

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 1 stycznia do 21 kwietnia 2016 r.

 

 

Działalność Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie w wyżej wymienionym okresie odbył:

 • 2 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,
 • 4 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 • 2 narady z Prezesami Ognisk ZNP,
 • 1 spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 3 posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 5 posiedzeń Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 2 posiedzenia Komisji Socjalno – Bytowej,
 • 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,
 • 1 szkolenie SIP

 

W trakcie posiedzeń i narad:

-      Przyjęto plan pracy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2016,

-      Przyjęto sprawozdanie finansowe Oddziału ZNP za rok 2015,

-     Omawiano regulaminy zfśs i tabele dofinansowań świadczeń zfśs z szkół, placówek oświatowych,

-     Omawiano i analizowano zmiany w ustawie i systemie oświaty, w karcie nauczyciela, a w szczególności art. 42 ust. 2 i odnośnie komisji dyscyplinowej

-     Wypracowano stanowiska w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie i w powiecie, które zostały przekazane do organów prowadzących

-     Zatwierdzono wnioski na Medal Komisji Edukacji Narodowej dla członków Związku

-     Analizowano ankiety dotyczące likwidacji gimnazjów

-     Analizowano ankiety odnośnie finansowanie wynagrodzeń nauczycieli

-     Analizowano działalność SIP w szkołach i placówkach oraz wypracowano wytyczne do dalszej działalności

-     Zatwierdzono harmonogram organizacji XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

-     Przedstawiciele Zarządu Oddziału ZNP systematycznie odbywają spotkania z p. Starostą i panią Wicestarostą oraz z dyrektorem BOSS celem wyegzekwowania podwyżek dla pracowników oświaty i nauczycieli.

 

Komunikaty:

 

 1. informujemy, ze od 4 lutego 2016 r. biuro Zarządu Oddziału znajduje się w Internacie ZS nr 1.

Zwracamy UWAGĘ na fakt, że od tego dnia Zarząd Oddziału nie posiada telefonu stacjonarnego – kontakt z biurem tel. kom. 609 351 834 lub e-mailem:  choszczno@znp.edu.pl

 1. 18  marca 2016 r. chętni uczestniczyli w szkoleniu „Pali się”, a następnie wysłuchali koncertu „Kombi” w Szczecinie. Transport i dofinansowanie zapewnił Zarząd Oddziału  
 2. 9 kwietnia odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza. Choszczno reprezentowali: IZABELA BIAŁEK, TOMASZ PŁONKA, MACIEJ ŻOŁNIERZÓW, ZDZISŁAW KLIŃSKI, EDYTA GAWLAK – WÓJCIK i DARIUSZ CZEKAN

Obsługę Mistrzostw zapewnili: TOMASZ PŁONKA, MACIEJ ŻOŁNIERZÓW, ROMAN NASKRĘT, ZBIGNIEW STAROSTKA, JOLANTA GRABOWSKA, ELZBIETA KŁOS, AGATA ŁUCZAK, TERESA WIŚNIEWSKA, EUGENIA ŻMUDZKA-ADADYŃSKA, KRYSTYNA KOZANECKA, IWONA KLIMKOWSKA, MARIA SEMBRATOWICZ, GENOWEFA KOLASA, DOROTA IGNASIAK, ANNA KOMOROWSKA, KINGA RECKA – MATYJASIK,

ELŻBIETA PAŚ, BEATA GARBICZ  i BARBARA NASKRĘT.

 1. przypominamy Koleżankom i Kolegom o corocznych wyjazdach nad morze do Międzyzdroje i na spływ kajakowy. Więcej informacji o wyjazdach udzielają Prezesi Ognisk ZNP
 2. Zarząd Oddziału ZNP zaprasza młodych nauczycieli do biura Zarządu Oddziału ZNP celem pomocy w awansie zawodowym nauczycieli i przybliżenie prawa oświatowego
 3. Koleżanki i Koledzy zapraszam na nasz facebook – Oddział Choszczno oraz na naszą stronę, gdzie umieszczamy aktualne informacje dotyczące nauczycieli, prawa oświaty, działalności związkowej i prawa oświatowego

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP                                Prezes Oddziału ZNP

Jolanta Grabowska                                                               Barbara Naskręt

Informacja nr 3/2015

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 21 maja do 3 grudnia 2015 r.

 

 

Działalność Zarządu Oddziału ZNP w okresie od 21 maja do 3 grudnia obejmowała:

 • 4 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,
 • 4 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,
 •  2 narady z Prezesami Ognisk ZNP,
 •  posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
 • 2 posiedzenia Zarządu Oddziałowej Sekcji PAiO,
 • 3 posiedzenia Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,
 • 2 posiedzenia Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej,
 • 3 posiedzenia Komisji Socjalno – Bytowej,
 • 3 posiedzenia Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,
 • 1 szkolenie SIP

 

W trakcie posiedzeń i narad omawiano:

ü  sytuację w oświacie i wymogi w akcencie na lokalną. Poruszane były problemy związane z zatrudnieniem. W jednym z posiedzeń na temat oświaty uczestniczyła pani wicestarosta Wioletta Kaszak,

ü  akcję protestacyjną ZNP wraz ze sporem zbiorowym,

ü  Jubileusz 110 – lat ZNP w Oddziale i Okręgu ZNP,

ü  wykorzystywanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jego zalety i wady,

ü  działalność i rola Społecznych Inspektorów Pracy,

ü  wypoczynek letni dla członków Związku i ich rodzin,

ü  projekty uchwał Powiatu i Gminy, wypracowane stanowisko zostało przesłane do Jednostek Samorządu Terytorialnego,

ü  działalność Ognisk ZNP oraz aktywu związkowego,

ü   działalność Związku na rzecz obrony gimnazjum.

Zarząd Oddziału wystąpił dla zasłużonych działaczy związkowych i odznaczenie państwowe i związkowe.

Komunikaty:

 1. Witamy w naszych szeregach kol,
 2. 4 lipca 2015 r. został zorganizowany wyjazd nad morze do Międzyzdrojów,
 3. 11 lipca 2015 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Drawą,
 4. 13 października wyjazd do Gorzowa Wlkp. do teatru na spektakl „Kiedy kota nie ma w domu”,
 5. 14 października 2015 r. – prezes Oddziału ZNP Barbara Naskręt brała udział w Nauczycielskim Dniu Protestu w Warszawie,
 6. Prezes Oddziału ZNP uczestniczyła w Jubileuszach 70-lecia Szkół Podstawowych w: Suliszewie, Sławęcinie i Korytowie,
 7. Z wielką radością informujemy, że 26 listopada br. Koleżanka Krystyna Kozanecka została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złota Odznaką ZNP. Złotymi Odznakami ZNP zostały również oznaczone: kol. Lucyna Dombek, Sylwia Cabaj, Eugenia Żmudzka – Adadyńska i kolega Janusz Solski. Gratulujemy koleżankom i koledze.
 8. Zarząd Oddziału ZNP czeka znowu przeprowadzka.  

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej

Komisji Informacyjno- Organizacyjnej

Informacja 2/2015

z działalności ZO ZNP w Choszcznie

za okres od 16 stycznia 2015 do 20 maja 2015

 

 

 

Oddziałowa Komisja Informacyjno – Organizacyjna przedstawia informację z działalności Zarządu Oddziału ZNP w okresie od 16 stycznia 2015 do 20 maja 2015 r.

W tym okresie odbyły się:

- 1 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,

- 3 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,

- 1 Narada Prezesów Ognisk ZNP,

- 2 posiedzenie Oddziałowej Komisji Socjalno- Bytowej,

- 4 posiedzenia Zarządu Oddziałowej SEiR,

- 1 posiedzenia Zarządu Oddziałowej SPAiO,

- 3 posiedzenia Oddziałowej Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej,

- 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej,

- 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,

- 1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

- 1 szkolenie aktywu związkowego w dniach 26 – 29 marca 2015 r.

W trakcie posiedzeń i narad omawiano :

-    organizację XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie,

-      wykorzystanie ZFŚS i wypracowanie stanowisk w sprawie tabeli dopłat do świadczeń,

-     zapoznano się z  działalnością Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, ,

ü        działalność Społecznych Inspektorów Pracy w szkołach i placówkach. Informujemy, że od lutego trwają szkolenia SIP, prowadzone przez PIP,

ü        przygotowania do manifestacji w Warszawie 18 kwietnia br.,

ü        terminarz imprez o charakterze ogólnopolskim,

ü        spotkania przedstawicieli organów prowadzących z przedstawicielami Zarządu Oddziału ZNP w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

 

 

Ponadto przyjęto:

- sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału ZNP na rok 2014,

- tematykę szkolenia aktywu związkowego z zakresu:

 • zmian w ustawie o systemie oświaty i w rozporządzeniach, aktualne problemy funkcjonowania oświaty.
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • świadczeń kompensacyjnych,
 •  naliczania subwencji światowej z akcentem na wagi.,

v       wypracowano stanowiska:

- w sprawie projektu Uchwały Gminy i Powiatu odnośnie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- w sprawie projektów rozporządzenia MEN.

 

Komunikaty:

 • Wypłacono zasiłek losowy na kwotę 300 zł
 • Dnia 18 kwietnia odbyła się manifestacja w Warszawie. Choszczno reprezentowało 26 osób – w tym 2 osoby niezrzeszone. Zarząd Oddziału ZNP serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, za trudy wyjazdu, za poświęcenie swojego wolnego czasu w walce o dobro oświaty „dzisiaj  i jutro”.
 • Dnia 25 kwietnia odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Choszczno reprezentowali: Tomasz Płonka, Maciej Żołnierzów, Roman Naskręt, Zdzisław Kliński i Edyta Gawlak – Wójcik. Liczymy, że w XVIII Mistrzostwach z Choszczna będzie więcej zawodników. Więcej informacji na stronach m.in. Urzędu Miejskiego, Powiatu, Zarządu Oddziału ZNP,
 • 19 maja odbyła się pikieta pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w czasie obrad rządu, pod tymi samymi hasłami co 18 kwietnia, a więc:

- zwiększenia nakładów na edukację,

- poszanowania zawodu nauczyciela,

- podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,

- zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,

- zaprzestania łamania prawa przez samorządy,

- wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

 • 11 czerwca odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP oraz narada Prezesów Ognisk ZNP
 • Zapraszamy na wyjazd nad morze w dniu 4 lipca i na spływ kajakowy w dniu 11 lipca
 • Koleżanki i Koledzy zapraszamy do uważnego śledzenia rozwijającej się sytuacji w oświacie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.znp.edu.pl
 • Prezesów Ognisk i Członków Zarządu Ognisk ZNP zapraszamy do aktywnego udziału w wypracowaniu stanowisk w sprawie projektów  rozporządzenia MEN.

 

Przewodnicząca Oddziałowej Komisji

Informacyjno – Organizacyjnej                                           Prezes Oddziału ZNP

BarbaraNaskręt

Wiceprezes  Zarządu Oddziału

Maria Ziółkowska

Informacja 1/2015

z działalności ZO ZNP w Choszcznie

za okres od 26 listopada 2014 do 15 stycznia 2015

 

 

Oddziałowa Komisja Informacyjno – Organizacyjna informuje, że w okresie od 26 listopada 2014 do 15 stycznia 2015 roku odbyły się:

- 2 posiedzenia Zarządu Oddziału,

-1 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału,

-1 Narada Prezesów Ognisk,

-1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Socjalno- Bytowej,

-1 posiedzenie Oddziałowej Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej,

- 2 posiedzenie Oddziałowej Komisji Informacyjno – Organizacyjnej
Najważniejszymi problemami i sprawami omawianymi podczas posiedzeń było:

ü        przygotowanie projektów oraz zatwierdzenie planów pracy i planu finansowego na rok
2015,

ü        uchwalenie regulaminów działalności oddziałowych komisji problemowych,

ü        uchwalenie wysokości zasiłków statutowych i losowych,

ü        przyjęcie kalendarza imprez ogólnopolskich i oddziałowych,

ü        przygotowanie harmonogramu szkolenia w Świnoujściu.

 

Komunikaty:

 • dofinansowanie do spektaklu „Single i remiksy” wyniosło 680 zł,
 • 900 zł wypłacono z tytułu zapomóg statutowych i losowych,
 • Zarząd Oddziału sfinansował koszt transportu do Szczecina na spektakl „4 pory roku”.

 

Zarząd Oddziału przypomina prezesom Ognisk ZNP o:

J        planach pracy Zarządu Ogniska na rok 2015,

J        uaktualnieniach istniejących regulaminów w szkołach i placówkach,

J        przygotowaniu tabeli dopłat do świadczeń z ZFŚS,

J        dostarczeniu list nauczycieli do 35 roku życia,

J        planów pracy Społecznych Inspektorów Pracy na rok 2015 i sprawozdań za rok 2014.

 

 

 

Wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy wszelkiej pomyślności z okazji Nowego 2015 roku.

 

Informacja nr 2 / 2014

z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Choszcznie

za okres od 1 lipca do 10 września 2014 

 

W tym okresie odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Oddziału, podczas którego omawiano  proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela. Wytypowano działaczy związkowych do ochrony  oraz do Złotej Odznaki ZNP. Upoważniono koleżanki z Zarządu do podpisywania rachunków i czeków.  

Dnia 1 lipca przedstawiciele związku- kol. Agata Łuczak  i Barbara Naskręt spotkali się z panem Wicestarostą Wiolettą Kaszak w sprawie wykorzystania subwencji oświatowej oraz podwyżek dla pracowników Administracji i Obsługi. W wyniku rozmów uzgodniono, że Zarząd Oddziału wystąpi z projektem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Oświaty. W związku z powyższym podjęte zostały działania przygotowujące projekt układu, który został rozesłany dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych, NSZZ Solidarność i Starostwa.

2 lipca prezes Oddziału kol. Barbara Naskręt odbyła rozmowę z dyrektorem BOSS panem Piotrem Kamelą w sprawie podwyżek dla pracowników Administracji i Obsługi, podwyżek dodatkowych dla nauczycieli za wychowawstwo. Ustalono, że Zarząd Oddziału również wystąpi z projektem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Oświaty.

Komunikaty:

 • 5 lipca związkowcy z rodzinami tradycyjnie wypoczywali w Międzyzdrojach,
 • 22 sierpnia związkowcy uczestniczyli w spływie kajakowym z Prostyni do Drawna ,
 • zobowiązuje się Prezesów Ognisk do przeprowadzenia wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w terminie do 30 października bieżącego roku. Wybory muszą być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Zarządu Oddziału,
 • Prezesi Ognisk proszeni są o zaopiekowanie się nowymi pracownikami,
 • 1 września nastąpiły zmiany w oświatowych przepisach wykonawczych  dotyczące:

                 - sprawdzianów i matur,

                - rozporządzenia w sprawie etyki,

                - języka obcego w przedszkolu.

 • zapraszamy na naszą stronę internetową choszczno.znp.edu.pl

Zarząd Oddziału ZNP z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015  życzy, aby Państwa wysiłek owocował postępami w nauce uczniów,
rozbudzał w podopiecznych szlachetne i ambitne aspiracje.
Niech codziennej pracy w placówkach oświatowych towarzyszą: spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, zaufanie
i szacunek społeczeństwa.

 

 

                          Informcja nr 1/ 2014

                 z działalności Zarządu Oddziału

                Związku Nauczycielstwa Polskiego

                              w  Choszcznie

                   w  dniu 30 czerwca 2014  

 

Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Oddziału ZNP w Choszcznie odbyła się 12 czerwca 2014 r.

W konferencji uczestniczyli goście :

-wiceprezes  ZG ZNP kol. Grzegorz Gruchlik ;

- prezes Okręgu Zachodniopomorskiego kol. Adam Zygmunt ;

- starosta choszczeński – Bogusław Wojciech Brzustowicz ;

- burmistrz Choszczna – p. Robert Adamczyk .

 

 

21 delegatów wybrało władze Oddziału ZNP w Choszcznie:

prezesem Oddziału została ponownie kol. Barbara Naskręt.

W skład Zarządu Oddziału wybrano:

kol.. Jolantę Grabowską

kol. Dorotę Jarmarkiewicz

kol. Bożenę Jednoralska

kol. Iwonę Klimkowską

kol. Elżbietę Kłos

kol. Alinę Szymańską.

kol. Teresę Wiśniewską

kol. Marię Ziółkowską.

 

W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli :

kol. Teresa Malecka

kol. Zbigniew Starostka

kol. Wiesława Zott.

Delegatami na okręgową Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą zostali :

kol. Barbara Naskręt

kol. Roman Naskręt.

Konferencja ta odbędzie się 17 września br. I wybierze nowe władze Okręgu Zachodniopomorskiego.

 

 

 

- 23 czerwca ukonstytuowały się Zarząd Oddziału ZNP :

wiceprezesami zostały :

kol. Jolanta Grabowska

kol. Elżbieta Kłos

kol. Maria Ziółkowska

 

W skład Prezydium weszły :

kol. Iwona Klimkowska

na mocy Statutu ZNP przewodniczące oddziałowych sekcji – kol. Agata Łuczak,

kol. Eugenia Żmudzka Adadyńska.

 

W tym dniu Zarząd Oddziału podjął uchwałę o ochronie związkowej aktywu.

 

Komunikaty:

- coroczny wyjazd nad morze odbędzie się 5 lipca . Wyjazd o godz. 7.30 z placu obok kościoła. Kierownikami wyjazdu są koleżanki : Sylwia Cabaj Cabaj Teresa Malecka.

 

- 7 lipca o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału.

 

Nadszedł koniec roku szkolnego

Jest to czas na podziękowania dla wszystkich pracowników administracji i obsługi. Za Wami kolejny rok ciężkiej, wytrwałej pracy. Każdego dnia swoim zaangażowaniem i postawą wskazywaliście na sens podejmowania działań. Gratulujemy Wam wytrwałości i zaangażowania w Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji.

 

 

Przewodnicząca Komisji Org. Inf.                                           Prezes

 

Wiceprezes M. Ziółkowska                                                   B. Naskręt

 

Informacja Nr 3/2013

z działalności Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie

za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

Komisja Informacyjno – Organizacyjna informuje, że w tym okresie odbyło się:

–        3 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,

–        4  posiedzeń Prezydiów ZO ZNP,

–        3 narady Prezesów Ognisk ZNP,

–        3 posiedzenia Zarządu OSE i R,

–        1 uroczyste spotkanie wszystkich członków Oddziałowej SE i R,

–        1 posiedzenia  Zarządu OSA i O,

–        1 szkolenie dyrektorów, prezesów Ognisk ZNP, SIP z zakresu ZFŚS

Ponadto:

–         Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty po raz pierwszy, zorganizowany przy współpracy Ch.D.K.,

–              Związkowy Dzień Edukacji Narodowej

Podczas posiedzeń omawiano:

–        proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty – wypracowane stanowiska przez Zarząd Oddziału ZNP, prezesów Ognisk ZNP przesłane zostały do ZG ZNP,

–        sytuacja kadrowa i finansowa nauczycieli i pracowników administracji i Obsługi. W posiedzeniach uczestniczył wicestarosta p. Bogusław Wojciech Brzustowicz oraz dyrektor BOSS p. Piotr Kamela,

–        działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych,

–        przygotowanie do Kampanii Sprawozdawczo – Wyborczej na lata 2014 – 2018,

–        uchwały organów prowadzących – wypracowane stanowiska zostały przekazane do organów prowadzących.

Przedstawiciele Zarządu Oddziału ZNP uczestniczyli również w spotkaniach z p. Burmistrzem, p. Starostą, p. Wicestarostą, dyrektorem BOSS. W trakcie spotkań poruszano sprawy finansowe i kadrowe placówek oświatowych,  zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki dla administracji i obsługi oraz  dodatków dla nauczycieli. Zaproponowane zostały również zmiany w regulaminach zdrowotnych nauczycieli.

Dnia 25 października br. odbył się Związkowy Dzień Edukacji Narodowej w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury, w której znajdowały się prace artystyczne pracowników oświaty. Podczas spotkania nagrodę za wyróżnienie w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży otrzymała ZOSIA KUCHARSKA. W obchodach święta uczestniczył kol. ADAM ZYGMUNT – prezes Okręgu Zachodniopomorskiego, burmistrz ROBERT ADAMCZYK, starosta LESŁAW ŚLIŻEWSKI, dyrektor BOSS PIOTR KAMELA. W trakcie uroczystości kol. JOLANTA GRABOWSKA otrzymała nagrodę Burmistrza Choszczna, zaś kol. ELŻBIETA FIDOSZ, GRAŻYNA JABŁOŃSKA oraz kol. ZBIGNIEW STAROSTKA zostali odznaczeni pamiątkowymi medalami „Zasłużony dla Powiatu”. Nagrodę wręczył p. Burmistrz, odznaczenia – p. Starosta.

W wymienionym okresie został przeprowadzony sondaż w sprawie akcji protestacyjnej wobec proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Pracownicy oświaty wypowiedzieli się za manifestacją i strajkiem. Dnia 23 listopada 2013 r. 8 osób wzięło udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie. Były to koleżanki: JOLANTA GRABOWSKA, AGATA ŁUCZAK, MAŁGORZATA STAROBRZAŃSKA, ALINA SZYMAŃSKA oraz koledzy: ROMAN NASKRĘT, ARTUR NIEDZIELSKI, JANUSZ SOLSKI I ZBIGNIEW STAROSTKA. Z przykrością trzeba odnotować fakt, że nie wszyscy zdają sobie sprawę jakie skutki przynieść mają zmiany w Karcie Nauczyciela. Dzięki manifestacji, w której wzięło udział ponad 20 tys. uczestników, wstrzymane zostały proponowane zmiany w systemie oświaty (na razie), zaś zmiany w Karcie Nauczyciela będą w najbliższym czasie dyskutowane. Zwracamy uwagę na fakt, że od nas wszystkich zależy los  polskiej oświaty i nas wszystkich.

Komunikaty:

 • Zarząd Oddziału ZNP w wymienionym okresie wypłacił zasiłki statutowe na kwotę 800,00 zł oraz zapomogi losowe na kwotę 500,00 zł.
 • Po raz pierwszy odbył się Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty. Gratulujemy Koleżankom i Kolegom interesujących i różnorodnych prac. Zachęcamy do udziału w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty, który odbędzie się 17 października 2014 r.

 

Przewodnicząca Komisji Informacyjno – Organizacyjnej                     prezes Oddziału ZNP

Sekretarz Oddziału ZNP

Maria Ziółkowska                                                                                  Barbara Naskręt

 

 

Informacja Nr 2/2013

z działalności Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie

za okres od 1 maja do 30 czerwca 2013 r.

 

 

 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie w trakcie posiedzeń swoich organów zajmował się następującymi problemami i sprawami:

–      proponowanymi przez MEN zmianami w Karcie Nauczyciela oraz projektami rozporządzeń MEN – wypracowane stanowisko wysłane zostały do ZG ZNP i ZO ZNP,

–      wykorzystywaniem ZFŚS, uzasadnianiem wniosków o świadczenia socjalne, problemami wynikłymi w  Przedszkolu nr 1,

–      działalnością SIP, przeanalizowaniem regulaminu zebrań i wyborów SIP,

–      sytuacją kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, zmianami warunków zatrudnienia i płac – przekazanie informacji do ZGZNP

–      projektami uchwał organów prowadzących,

–      kompetencjami prezesów Ognisk ZNP ich problemami i podejmowanymi działaniami,

–      organizacją  związkowego DEN,

–      wypoczynkiem wakacyjnym dla członków Związku,

–      regulaminem funduszu zdrowotnego działającego w gminie. Wypracowane stanowisko zostanie przesłane do pana Burmistrza,

–      regulaminem nagród Starosty. Zarząd Oddziału ZNP wystąpił do Wojewody o stwierdzenie legalności uchwały.,

–      wynagradzaniem pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Wypracowane wnioski zostały przekazane do organów prowadzących,

–      średnimi płacami nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zarząd Oddziału ZNP wystąpił z propozycją zwiększenia dodatku na wychowawstwo do organu prowadzącego.

–       sytuacją emerytów i rencistów z naszego Oddziału ZNP,

–      działalnością  Klubu Młodego Nauczyciela,

–      odznaczeniami państwowymi, lokalnymi, nagrodami dla aktywu związkowego.

Wyżej wymienione sprawy omawiane były  w trakcie:

–      2  posiedzeń Prezydiów ZO ZNP,

–      1 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,

–      1 posiedzenia Zarządu OSPE i R,

–      1 posiedzenia  Zarządu OSPA i O,

–      1 narady Prezesów Ognisk ZNP,

–      1 posiedzenia Komisji Organizacyjno – Informacyjnej,

–      2 posiedzeń Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej,

–      2 narad Klubu Młodego Nauczyciela.

Ponadto opracowane zostały materiały dla prezesów Ognisk ZNP i SIP. Na bieżąco prezesom Ognisk ZNP przekazywane są informacje z działalności ZG ZNP, Zarządu Okręgu oraz projekty ustaw i rozporządzeń do zaopiniowania.

Komunikaty:

 • 8 czerwca nie doszedł do skutku spływ kajakowy ze względu na pogodę. Spływ kajakowy został przełożony na 24 sierpnia 2013 r.. Zapisy przyjmowane są do 12 lipca 2013 r.

u prezesów Ognisk lub u kol. Joli Grabowskiej – wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP

 • Zarząd Klubu Młodego Nauczyciela dnia 15 czerwca zorganizował Dzień Dziecka – więcej informacji na stronie www.choszczno.znp.edu.pl w zakładce Klub Młodego Nauczyciela lub www.szczecin.znp.edu.pl
 • 29 czerwca odbyła się jednodniowa wycieczka do Międzyzdrojów, członków Związku i ich rodzin.
 • Przypominamy, że trwa konkurs fotograficzny i plastyczny. Więcej informacji na temat na naszej stronie związkowej.
 • W wymienionym okresie przyznano zapomogi losowe i zasiłki statutowe na kwotę

900,00 zł.

 

Przewodnicząca Komisji Informacyjno – Organizacyjnej                                              prezes Oddziału ZNP

Sekretarz Oddziału ZNP

Maria Ziółkowska                                                                                                                                     Barbara Naskręt

 

 

Informacja Nr 1/2013

z działalności Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie

za okres od 1 stycznia do 31 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Komisja Informacyjno – Organizacyjna Zarządu Oddziału ZNP informuje, że w wymieniony okresie odbyły się:

- 3 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału ZNP,

- 2 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,

- 2 narady Prezesów Ognisk ZNP,

- 2 posiedzenia Komisji Kulturalno – Oświatowej,

- 3 posiedzenia Komisji Sportowo – Turystycznej,

- 2 posiedzenia Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej,

- 2 posiedzenie Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,

- 2 posiedzenia Zarządu OSEiR,

- oraz 1 spotkanie członków OSEiR z okazji Dnia Kobiet

 

W czasie posiedzeń Prezydium ZNP i Zarządu Oddziału ZNP przyjęte zostały plany pracy i plan finansowy Zarządu Oddziału ZNP na rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Ponadto:

 •  omówiono wykorzystanie ZFŚS w roku 2012 oraz tabele dofinansowania do świadczeń socjalnych w roku 2013. Zwrócono uwagę na małą rozpiętość w dochodach, od których zależy wysokość dofinansowania. Przeanalizowane zostały regulaminy ZFŚS – uwagi wynikające z orzeczeń NSA przesłano do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • zapoznano się:
  • § ze średnimi płacami nauczycieli w gminie i w powiecie. Wypracowane stanowiska przekazano do organów prowadzących. Zaproponowano podniesie dodatku za wychowawstwa w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę.
  • § z działalnością Społecznych Inspektorów Pracy. Z przykrością trzeba odnotować fakt, że do dnia dzisiejszego nie mamy sprawozdań z działalności SJP ze szkoły i przedszkoli: Ognisko nr: 6,9,14,11
   • z planem pracy Klubu Młodego Nauczyciela na rok 2013,
   • z działalnością Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
 • Wypracowano stanowisko w sprawie sytuacji finansowej pracowników administracji i obsługi. W powyższej sprawie odbyły się spotkania z wicestarostą panem Tadeuszem Puczyńskim, burmistrzem – panem Robertem Adamczykiem oraz dyrektorem BOSS  panem Piotrem Kamelą. Wysłano również pisma do dyrektorów w sprawie średnich płac pracowników administracji i obsługi.
 • Przyjęto tematykę na spotkanie aktywu związkowego z władzami samorządowymi oraz na szkolenie prezesów Ognisk ZNP.

Aktywnie w wymienionym okresie pracowały Oddziałowe Komisje i tak :

 • Komisja Kulturalno – Oświatowa z Komisją Sportowo – Turystyczną opracowały folder z okazji Jubileuszu 15 – lecia Mistrzostw Polski Nauczycieli w Badmintonie.
 • Komisja Sportowo – Turystyczna oraz Zarząd Oddziału ZNP zorganizowali XV Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Badmintonie, w których wzięło udział około 60 uczestników. Nasz Oddział reprezentowali kol/kol: Dorota Jarmarkiewicz; Elżbieta Kłos; Wiesław Drewicz; Roman Naskręt; Tomasz Płonka.
 • Komisja Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjna zaopiniowała uchwały organów prowadzących w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, regulamin nagród dla nauczycieli (projekt uchwały Rady Powiatu). Przygotowała stanowisko w sprawie propozycji zmian w Karcie Nauczyciela na podstawie informacji z Ogniska nr: 14, 8, 4, 5, 12, 6, 2. Stanowisko przyjęte przez Zarząd Oddziału ZNP zostało wysłane do ZG ZNP.

 

Komunikaty:

 • do dnia 31 maja zapisy oraz wpłaty na wyjazd do Międzyzdrojów w dniu 29 czerwca o godz. 7.30 z palcu obok kościoła (tradycyjnie)
 • zapraszamy członków ZNP do aktywnego uczestnictwa w opiniowaniu projektów uchwał organów prowadzących, ustaw i rozporządzeń. Bliższych informacji udzielają prezesi Ognisk ZNP.
 • zobowiązujemy prezesów Ognisk ZNP do przesyłania e-mailem ustaw i rozporządzeń do członków ZNP
 • polecamy „wchodzenie” na strony internetowe www.znp.edu.pl oraz www.choszczno.znp.edu.pl – znajdują się tam informacje, które mogą was zainteresować.

 

Przewodnicząca Komisji Informacyjno – Organizacyjnej                     prezes Oddziału ZNP

Sekretarz Oddziału ZNP

Maria Ziółkowska                                                                                  Barbara Naskręt

Informacja Nr 3/2012

z działalności Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie

za okres od 1 lipca do 13 grudnia 2012 r.

 

 

 

 Oddziałowa Komisja Informacyjno – Organizacyjna Zarządu Oddziału ZNP

w Choszcznie informuje, że w wymienionym okresie Zarząd Oddziału dział poprzez :

- 3 posiedzenia Zarządu Oddziału ZNP,

- 2 narady Prezesów Ognisk ZNP,

- 5 posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału ZNP.

- 1 posiedzenie:

- Komisji Informacyjno – Organizacyjnej,

- Komisji Opiniodawczo- Prawno – Interwencyjnej,

- Komisji Sportowej – Turystyczno,

- Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

- Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi

i 2 posiedzenia Komisji Socjalno – Bytowej oraz spotkaniami z władzami Gminy i Powiatu, dyrektorami szkol i placówek oświatowych

W trakcie posiedzeń  zapoznano się z sytuacją kadrową nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, sytuacją finansową w szkołach i placówkach oświatowych. Wystąpiono do organów prowadzących o zabezpieczenie środków na płace. Zajmowano się r sytuacją emerytów i rencistów. Szczególną troską objęto pracowników administracji i obsługi. Przeprowadzone zostały rozmowy z panem starostą Lesławem Śliżewskim  i z panem wicestarostą Tadeuszem Puczyńskim, które doprowadziły do przywrócenia premii w ZS nr 1 w Choszcznie. Wspierał te działania dyrektor ZS nr 1 Pan dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, za co Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie jest wdzięczny.

Aktywnie w wymienionym okresie działa Oddziałowa Komisja Socjalno – Bytowa. Na bieżąco występowała o zapomogi losowe oraz analizowała wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach. Wypracowane stanowiska na bieżąco zostały przekazane prezesom Ognisk ZNP i dyrektorom szkół i placówek.

Członkowie Oddziałowej Komisji Opiniodawczo – Prawno – Interwencyjnej na bieżąco opiniowali projekty uchwał JST oraz rozporządzeń MEN, wykorzystując, w tym celu  również środki medialne.

Miło nam poinformować, że rozpoczął aktywną działalność Klub Młodego Nauczyciela pod kierunkiem kol. Agnieszki Urwentowicz.

 

 

Komunikaty:

 

 1. 17 września odbyło się szkolenie prezesów na temat uprawnień Rad Pedagogicznych. Szkolenie prowadził kol. Jerzy Koclęga.
 2. 5-7 października odbyło się szkolenie prezesów Ognisk ZNP w Ustroniu Morskim, podczas którego omawiano między innymi: zmiany w KN i w ustawie o systemie oświaty,   nowe rozporządzenia MEN, zadania i rola Ognisk ZNP.
 3. 18 października z inicjatywy prezesa Oddziału ZNP odbyło się szkolenie dyrektorów szkól i prezesów Ognisk ZNP i SJP z zakresu ZFŚS. Szkolenie prowadziła pani inspektor PIP która omawiała sprawy związane z regulaminem i wykorzystaniem ZFŚS.
 4. 4.      26 października odbyło się integracyjne spotkanie członków związku i ich rodzin z okazji DEN. Spotkanie uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Pod kierunkiem Pawła Szarawagi. W spotkaniu uczestniczyła p. Krystyna WiśńiewskaBugaj przewodnicząca Komisji Edukacji w Sejmiku, dyrektorzy szkół Krystyna Kozanecka, Ewa Klińska, Alicja Lisińska, Beata Wójcik. W trakcie spotkania uroczyście przyjęto do ZNP nowych członków: kol. ALICJĘ RYNKIEWICZ, kol. TOMASZA PŁONKĘ, kol. JUSTYNĘ GROŃSKĄ, kol. MONIKĘ GERŁOWICZ, kol. ALEKSANDRĘ PAJOR, kol. BARBARĘ GRZEJSZCZYK, kol. MARIĘ KRAWCEWICZ, kol. BEATĘ GARBICZ, kol. AGNIESZKĘ KĘDZIERSKĄ – SZCZERBAK. Wręczono  również listy gratulacyjne i drobne upominki koleżanką, które zdobyły awans zawodowy: kontraktowi: kol. RENATA BIELANIUK; mianowani: kol. BARBARA JASIEWICZ, kol. AGNIESZKA URWENTOWICZ, kol. BARBARA GRZEJSZCZYK, kol. JOANNA KONOPACKA, kol. MAŁGORZATA MAJEWSKA, kol. ANNA LUDWISIAK, kol. AGNIESZKA KĘDZIERSKA-SZCZERBAK; dyplomowani: kol. ANNA STRZELCZYK, kol. AGNIESZKA PISKUŁA. Został wręczony list gratulacyjny kol. ZDZISŁAWIE KAROLEWICZ z okazji przejścia na emeryturę.
 5. 5.      W wymienionym okresie przyznano zasiłki statutowe na kwotę 800,00 zł.

 

 

 

Przewodnicząca Oddziałowej Komisji

Informacyjno – Organizacyjnej

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia

Przyniosą Wam szczęście i pomyślność,

Niech moc wiary i siły doda otuchy

w zmaganiu się z codziennością

Niech Nowy Rok będzie czasem

Pokoju i realizacji osobistych zamierzeń

 

                                  Zarząd Oddziału w Choszcznie