XXII MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE im.WIESŁAWA DREWICZA

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ SPOWODOWANĄ ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM, JESTEŚMY ZMUSZENI PRZESUNĄĆ TURNIEJ BADMINTONA Z KWIETNIA NA OKRES JESIENNY. O DOKŁADNEJ DACIE POINFORMUJEMY, GDY TYLKO WSZYSTKO SIĘ UNORMUJE. DOSTOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ I DBAJMY O SIEBIE I SWOICH BLISKICH. ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI I CIERPLIWOŚCI ORAZ DUŻO ZDROWIA!!!

 

 

REGULAMIN

XXII MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 25 kwietnia 2020 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

-        Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

-        Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

-        Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy

-        Urząd Miejski w Choszcznie

-        Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-        Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

-        uczczenie pamięci  współorganizatora związkowego badmintona WIESŁAWA DREWICZA,

-        popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,

-        krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,

-        wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie na rok 2020,

-        promocja miasta i powiatu Choszczno,

-        integracja środowiska oświatowego.

IV. Termin i miejsce zawodów:

-        25 kwietnia 2020 r.

-        hala sportowa Zespołu Szkól nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-        6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

-        gry pojedyncze i podwójne oraz miksty

VI. System rozgrywek:

-        preferowany system: grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

-        45 zł – gra pojedyncza

-        35 zł – gra podwójna oraz miksty od zawodnika

 

 

VIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I         (do 35 lat)
 2. grupa II        (36-50 lat)
 3. grupa III      (51-60 lat)
 4. grupa IV      (61 i  70 lat)
 5. grupa V      ( 71 i powyżej)
 1. grupa I    (do 35 lat)
 2. grupa II   (36 i powyżej)

gry

podwójne

 1. grupa I  (grają zawodnicy urodzeni w   

                     1974   roku i młodsi)

 1. grupa II  (grają zawodnicy urodzeni

                        w 1973 roku do 1960 r.)

 1.  grupa III (grają zawodnicy urodzeni
  w 1961 roku do 1951 r.)
 2.  grupa IV (grają zawodnicy urodzeni

               w 1950 roku i starsi)

Starszy zawodnik może grać w grupie

młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I    (bez podziału na kategorie wiekowe)

Miksty bez ograniczeń wiekowych

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)      tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)     puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 •  Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

X. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody i puchary  za miejsca 1-3  oraz dla wszystkich startujących zawodników dyplomy i koszulki.

XI. Warunki uczestnictwa:

-        uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

-        warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-        zawodnik może brać udział tylko w 2 konkurencjach (grach),

-        zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2020 r. na adres: ZO ZNP
w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel.
609 351 834  lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

-        zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)

-        wpłatę startową należy dokonać (w terminie jw.)  na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2020 (imię i nazwisko osoby startującej)

 

XII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

-        Villa ,,Razem” w Choszcznie, ul. Mickiewicza 1, tel. 95 765 78 73,

-        Zajazd Jacht Club, ul. Sportowa 2, tel. 95 765 33 10,

XIII. Zasady finansowania:

-               organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek,

-                uczestnicy – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

XIV. Planowany program zawodów:

-                      9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;

-                      9.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-                      9.30-18.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-          19.00 – zamknięcie Mistrzostw, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów uczestnikom

XV. Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • w dniu zawodów zawodnik wezwany przez sędziego do pierwszej gry zobowiązany będzie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Blankiet oświadczenia będzie dostępny przy stoliku sędziego.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów wraz z organizatorami,
 •  sędzia zawodów: ,
 • uczestnicy do gier używają własnych lotek,
 • osoby odpowiedzialne za organizację – Barbara Naskręt (609 351 834), Elżbieta Kłos (669 283 731), Teresa Wiśniewska.
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP
  w Choszcznie  609 351 834
  lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału
w organizowanych  Mistrzostwach .

 

 

Oddziałowa Komisja Kulturalno- Rekreacyjno-Turystyczna

Zarząd Oddziału ZNP  Choszczno

 

Załącznik nr 1

 

1.KARTA ZGŁOSZENIA

XXII MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 25 kwietnia 2020 r.

 

 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika (zawodników – wypełnić drukowanymi literami)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

2. Dane adresowe  (adres i telefon oraz e-mail)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową wg regulaminu)

 

Mężczyźni

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

miksty

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 10  kwietnia 2020 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487
z dopiskiem: Badminton 2020 (imię i nazwisko osoby startującej)

 

…………………………….                                ..…………………..………

Miejscowość i data                                                          Podpis uczestnika (zgłaszającego)

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ODDZIAŁ CHOSZCZNO

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

kom. 609 351 834

e-mail: choszczno@znp.edu.plwww.choszczno.znp.edu.pl

 

 

Informacja z XXI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza
w Choszcznie w dniu 10 listopada 2019 r.

 

XXI Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie odbyły się
10 listopada2019 r. Otwarcie i zakończenie Mistrzostw poprowadził kol. Roman Naskręt. W inauguracji Mistrzostw uczestniczył Wojciech Szczęsny – Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, Zdzisław Kliński – Dyrektor Centrum Rekreacyjne –Sportowego w Choszcznie, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Barbara Ciecierska, Irena Piątek i Jerzy Gumuliński – radni Rady Miejskiej w Choszcznie. Gośćmi honorowymi była Elżbieta Drewicz – żona Wiesława Drewicza i jego syn Bartłomiej, który otworzył XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Patronat honorowy nad Mistrzostwami pełnili: Prezes ZNP – kol. Sławomir Broniarz, Starosta Choszczeński oraz Burmistrz Choszczna.

W tym roku do rywalizacji przystąpiło około 50 zawodników, którzy przybyli do Choszczna z 20 miejscowości W Mistrzostwach wzięli udział koledzy i koleżanki z: Bani, Brodnicy, Góry, Gniezna, Jabłonowa Pomorskiego, Koszalina, Krakowa, Krzyżowice, Nowogardu, Oławy, Piaseczna, Pilicy, Połajewa, Ryczywołu, Sławna, Szczecina, Suliszewa, po raz pierwszy z Sulęcina, Warszawy, Wrocławia oraz Choszczna. Miło nam, że w zawodach uczestniczy coraz więcej kobiet. Aktywność uczestników pozwoliła na rozegranie wszystkich 14 regulaminowych kategorii gier indywidualnych, deblowych i mikstów. Duże zainteresowanie zawodników pojedynkami było sporym wyzwaniem dla Piotra Żuromskiego sędziego ze Szczecina, który dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej bardzo sprawnie przeprowadził turniej. Trzeba przyznać, że te Mistrzostwa przebiegały na wysokim poziomie rywalizacyjnym, ponieważ startowało w nich wielu utytułowanych graczy.

Na przestrzeni lat widzimy, że przybywa fanów naszej imprezy, żeby nie kontuzje byłoby ich znacznie więcej. W ostatniej chwili musiało zrezygnować 9 zawodników z powodu kontuzji w ostatnim tygodniu, a nawet dzień przed Mistrzostwami, ponieważ brali  udział w IV turnieju ,,Wieśkowe lotki”. Jak święto traktujemy spotkanie z naszymi wiernymi sympatykami ze Sławna, Krakowa, Jabłonowa Pomorskiego, Bydgoszczy, Koszalina, Gniezna, którzy traktują nasze Mistrzostwa jak ,,rodzinne spotkanie”. Nie mniej entuzjastycznie witaliśmy w tym roku nowych badmintonistów z Sulęcina. Cieszymy się, że co raz więcej zawodników korzysta z możliwości zaspokajania pasji i walki sportowej.  Liczymy na ich uczestnictwo w kolejnej edycji Mistrzostw, które odbędą się w kwietniu.

Wierzymy, że atmosfera zawodów, poziom rywalizacji i organizacji dostarczają wszystkim oczekiwanej satysfakcji sportowej i rekreacyjnej, jednocząc brać oświatową. W trakcie Mistrzostw zawodnicy byli pod dobrą opieką organizatorów: Małgorzaty Bednarek, Sylwii Cabaj, Beaty Garbicz, Bożeny Jednoralskiej, Elżbiety Kłos, Anny Komorowskiej, Joanny Konopackiej, Agaty Łuczak, Barbary Naskręt, Romana Naskręta, Zbigniewa Starostki, Teresy Wiśniewskiej, Marii Ziółkowskiej, Genowefy Żmudzkiej – Adadyńskiej.

Organizatorzy podczas zawodów serwowali ,,pajdę chleba” ze smalcem i ogórkiem, ciasto własnej produkcji oraz kawę, herbatę i wodę.

Zawodnicy na zakończenie Mistrzostw otrzymali puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz koszulki z logo Mistrzostw. Serdeczne podziękowania składamy naszym współorganizatorom i darczyńcom, bo tylko dzięki ich pomocy udało nam się zapewnić zawodnikom dobre warunki do rywalizacji sportowej oraz zadbać o oprawę organizacyjną – godną Mistrzostw. Dziękujemy: Prezesowi ZNP – kol. Sławomirowi Broniarzowi, Zarządowi Głównemu ZNP, Burmistrzowi Choszczna – Robertowi Adamczykowi, Powiatowi Choszczeńskiemu i Staroście Choszczeńskiemu – Wiolettcie Kaszak, Centrum Rekreacyjno – Sportowemu, pani Irenie Piątek. Zawody były relacjonowane przez obsługę prasową gminy i powiatu i znajdują się na stronach www.choszczno.pl oraz aktualności powiat choszczeński – 21. Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.

 

 

Wyniki XXI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

im. Wiesława Drewicza w dniu 10 listopada 2019 r.

 

Kobiety: (do 35 lat): 1. MAGDALENA PIECHOWIAK (Sulęcin), 2. EDYTA GAWLAK-WÓJCIK (Suliszewo), 3. MARTA NOWAK (Połajewo), 4. INGRID KAROLCZAK-RUTKOWSKA (Sławno)

(powyżej 36 lat): 1. LUCYNA ŁAKOS (Choszczno), 2. DAGMARA WOJTCZAK (Sławno), 3. ELŻBIETA MAKULUS (Szczecin), 4. ANNA KOWALCZUK (Szczecin)

(debel): 1. DAGMARA WOJTCZAK (Sławno) – EDYTA GAWLAK-WÓJCIK (Suliszewo), 2. ANNA LENCEWICZ – ELŻBIETA MAKULUS (Szczecin)

Mężczyźni: (do 36 lat): 1. LESZEK PIÓRKOWSKI (Szczecin), MARIUSZ FRANKOWSKI (Gniezno), 3. MICHAŁ STRZĘPKA (Ryczywół)

(36-50 lat): 1. ANDRZEJ BIELA (Oława), 2. ROBERT BROJEK (Góra), 3. SEBASTIAN SZYMAŃSKI (Nowogard)

(51-60 lat): ARKADIUSZ DREWNIAK (Warszawa), 2. PIOTR ADAMCZYK (Sławno), 3. MAREK TRACZ (Wrocław)

(61-70 lat): MAREK MOMOT (Banie), 2. ZDZISŁAW KLIŃSKI (Choszczno), ZBIGNIEW SOWIŃSKI (Jabłonowo Pomorskie)

(71 i powyżej): 1. MARIAN STELTER (Koszalin), 2. IGNACY TOKARZ (Kraków), 3. MAREK KREMER (Kraków)

debel (1949-1954): 1. ZBIGNIEW SOWIŃSKI (Jabłonowo Pomorskie) – MARIAN STELTER (Koszalin), 2. IGNACY TOKARZ – MAREK KREMER (Kraków)

debel (1955-1965): 1. ZBIGNIEW DOLATA – MAREK MACHIŃSKI (Gniezno), 2. MAREK MOMOT (Banie) – ZBIGNIEW MICHALIK (Gorzów Wlkp.), 3. LESZEK SOBOTA – ALEKSANDER CHMIELWSKI (Pilica)

debel (ur. 1966 i później): 1. ADAM BUKOWSKI – PIOTR ADAMCZYK (Sławno), 2. KAMIL MURCH – MARIUSZ FRANKOWSKI (Gniezno), 3. MIRON STAROSIELEC – LESZEK PIÓRKOWSKI (Szczecin)

mikst: 1. INGRID KAROLCZAK-RUTKOWSKA – ADAM BUKOWSKI (Sławno), 2. MAGDALENA PIECHOWIAK – MAREK LIPSKI (Sulęcin), 3. MARZENA INDRA – ARKADIUSZ DRWNIAK (Warszawa)

 

opracowała  Barbra Naskręt – prezes Oddziału ZNP Choszczno.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

XXI MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 10 listopada 2019 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

-       Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

-       Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

-       Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy

-       Urząd Miejski w Choszcznie

-       Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-       Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

-       uczczenie pamięci  współorganizatora zwiąkowego badmintona WIESŁAWA DREWICZA,

-       popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,

-       krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,

-       wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie na rok 2019,

-       promocja miasta i powiatu Choszczno,

-       integracja środowiska oświatowego.

IV. Termin i miejsce zawodów:

-       10 listopada 2019 r.

-       hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-       6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

-       gry pojedyncze i podwójne oraz miksty

VI. System rozgrywek:

-       preferowany system: grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

-       45 zł – gra pojedyncza

-       35 zł – gra podwójna oraz miksty od zawodnika

 

 

 

 

VIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I         (do 35 lat)
 2. grupa II        (36-50 lat)
 3. grupa III      (51-60 lat)
 4. grupa IV      (61 i powyżej)
 1. grupa I ( do 35 lat)2. grupa II ( 36 i powyżej)

gry

podwójne

 1. grupa I  (grają zawodnicy urodzeni w   

                     1966 roku i później)

       2.grupa II  (grają zawodnicy urodzeni

                        w 1965 roku do 1955r.)

       3. grupa III ( grają zawodnicy urodzeni

                           w 1954 roku do 1949r.)
       4. grupa IV ( grają zawodnicy urodzeni                                        w 1948 roku i starsi)

Starszy zawodnik może grać w grupie

młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I    (bez podziału na kategorie wiekowe)

Miksty bez ograniczeń wiekowych

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)     tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)    puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 •  Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

X. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody i puchary  za miejsca 1-3  oraz dla wszystkich startujących zawodników dyplomy i koszulki.

XI. Warunki uczestnictwa:

-       uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

-       warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-       zawodnik może brać udział tylko w 2 konkurencjach (grach),

-       zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 października 2019 r. na adres: ZO ZNP
w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel.
609 351 834  lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

-       zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)

-       wpłatę startową należy dokonać (w terminie jw.)  na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2019 (imię i nazwisko osoby startującej)

 

XII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

-       Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie, ul. Sportowa 1, tel. 95 765 21 19

-       Villa ,,Razem” w Choszcznie, ul. Mickiewicza 1, tel. 95 765 78 73

-       Zajazd Jacht Club (ul. Sportowa 2, tel. 95 765 33 10)

-       Karczma Zbójnicka (ul. Wojska Polskiego 11, tel. 95 765 22 36)

XIII. Zasady finansowania:

-            organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek,

-             uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

XIV. Planowany program zawodów:

-                   9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;

-                   9.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-                   9.30-18.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-        19.00 – zamknięcie Mistrzostw, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów uczestnikom

XV. Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • w dniu zawodów zawodnik wezwany przez sędziego do pierwszej gry zobowiązany będzie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Blankiet oświadczenia będzie dostępny przy stoliku sędziego.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów wraz z organizatorami,
 •  sędzia zawodów: Dominik Mazurczak,
 • uczestnicy do gier używają własnych lotek,
 • osoby odpowiedzialne za organizację – Barbara Naskręt (609 351 834), Elżbieta Kłos (669 283 731), Teresa Wiśniewska.
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP
  w Choszcznie  609 351 834
  lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału
w organizowanych  Mistrzostwach 

 

Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

 

 

Komunikat:

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BADMINTONA – IV MEMORIAŁ WIESŁAWA DREWICZA

„WIEŚKOWE LOTKI”

CHOSZCZNO, 9 LISTOPADA 2019

 

 

Załącznik nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

XXI MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 10 listopada 2019 r.

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika (zawodników – wypełnić drukowanymi literami)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

2. Dane adresowe  (adres i telefon oraz e-mail)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową wg regulaminu)

 

Mężczyźni

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

miksty

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 25 października 2019 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487
z dopiskiem: Badminton 2019 (imię i nazwisko osoby startującej)

 

…………………………….                                    ..…………………..………

Miejscowość i data                                                          Podpis uczestnika (zgłaszającego)

Informacja

z Jubileuszowych XX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty

w Badmintonie w Choszcznie w dniu 14 kwietnia 2018 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Choszcznie 14 kwietnia 2018 r. przy współudziale Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Choszcznie zorganizował Jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. W inauguracji Mistrzostw miło było gościć: prezesa ZNP – kol. Sławomira Broniarza, prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP – Adama Zygmunta, starostę – Adama Andriaszkiewicza, wicestarostę – Wiolettę Kaszak, burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka, wiceburmistrza Choszczna – Łukasza Młynarczyka, Zdzisława Klińskiego – Dyrektor Centrum  Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 2 – Barbarę Ciecierską. Gościem honorowym był syn Wiesława Drewicza -Bartłomiej , który otworzył  Jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął Starosta  oraz Burmistrz Choszczna.  Otwarcie i zakończenie mistrzostw poprowadził  kol. Roman Naskręt. Mistrzostwa uświetnił występ uczniów z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz smaczny tort. Po uroczystym rozpoczęciu Mistrzostw, prezes ZNP  i prezes Okręgu Zachodniopomorskiego spotkali się z aktywem związkowym i dyrektorami szkół.

Mistrzostwa, z każdym rokiem cieszą się  co raz większym zainteresowaniem środowiska oświatowego. Uczestniczą w nich stali bywalcy  jak   również przybywają nowi zawodnicy z całej Polski.

W Jubileuszowych Mistrzostwach wzięło udział około 60 zawodników  z następujących miejscowości z : Bani, Brodnicy, Brzegu, Chorzowa, Gniezna, Gorlic, Jabłonowa Pomorskiego, Koszalina, Krakowa, Kędzierzyna Koźle, Lubina, Oławy ,Piaseczna, Sławna, Szczecina, Strzelec Krajeńskich, Suliszewa i Choszczna. Mistrzostwa rozgrywane były w 6 kategoriach singlowych , w 3 kategoriach deblowych i w 1 mikście.

Mistrzostwa są  również ważnym wydarzeniem sportowym propagującym sportową aktywność oraz rozsławiającym nasze miasto i powiat.

Zakończenie Mistrzostw odbyło się w Ośrodku Szkolno – Wypoczynkowym w obecności starosty – pana Adama Andriaszkiewicza wicestarosty -pani Wioletty Kaszak – Dyrektora Centrum Rekreacyjno – Sportowego – Zdzisława Klińskiego,– Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 – pani Barbary Ciecierskiej, podczas którego wręczono puchary, medale,  dyplomy oraz drobne upominki.

 

Wyniki XX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

im. Wiesława Drewicza

 

 

 

Kategoria kobiet do 35 lat

1. DAGMARA WOJTCZAK (Sławno), 2. DAGMARA KOZŁOWSKA-DUDZIAK (Brodnica), 3. MARTA NOWAK (Połajewo), 3. INGRID KAROLCZAK-RUTKOWSKA (Sławno)

Kategoria kobiet 36 plus

1. EDYTA GAWLAK-WÓJCIK (Suliszewo), 2. ANNA KWIATKOWSKA (Brodnica), 3. ANNA KLAPENDA (Pyrzyce), 3. ARLETA ANYŻKA (Sławno)

Kategoria mężczyzn do 35 lat

1. LESZEK PIÓRKOWSKI (Szczecin), 2. MIRON STAROSIELEC (Szczecin), 3. KAMIL MURCH (Gniezno), 3. MICHAŁ STRZĘPKA (Połajewo)

Kategoria mężczyzn 36-50 lat

1. ANDRZEJ BIELA (Oława), 2. DANIEL WOJNIAK (Sławno), 3. BARTŁOMIEJ DREWICZ (Choszczno), 3. ADAM DAROŃ (Kędzierzyn Koźle)

Kategoria mężczyzn 51-60 lat

1. ARKADIUSZ DREWNIAK (Piaseczno), 2. PIOTR ADAMCZYK (Sławno), 3. JERZY DRÓBKA (Brzeg), 3. MARIUSZ FRANKOWSKI (Gniezno)

Kategoria mężczyzn 61 plus

1. MARIAN STELETER (Koszalin), 2. ZBIGNIEW SOWIŃSKI (Jabłonowo Pomorskie), 3. JERZY KNOTT (Gorlice), 3. KRZYSZTOF MICHALIK (Sławno)

Debel kobiet

1. EDYTA GAWLAK-WÓJCIK (Suliszewo)/ DAGMARA WOJTCZAK (Sławno), 2. MAGDALENA DREWICZ/LUCYNA ŁAKOS (Choszczno), 3. EWA TKACZ-KRĄŻKO/IWONA WOJNIAK (Sławno), 3. JUSTYNA CZESNOWSKA/ INGRID KAROLCZAK-RUTKOWSKA (Sławno)

Debel męski rocznik 1963 i starsi

1. MAREK MACHIŃSKI/WIESŁAW ZYGMUNT (Gniezno), 2. PIOTR KLAPENDA/PIOTR OLECH (Pyrzyce), 3. SYLWESTER MOMOT (Banie)/MIROSŁAW MUCHALSKI (Szczecin)

Debel męski rocznik 1964 i starsi

1. ADAM BUKOWSKI/ PIOTR ADAMCZYK (Sławno), 2. JERZY DRÓBKA (Brzeg)/ADAM DAROŃ (Kędzierzyn Koźle), 3. KAMIL MURCH/MARIUSZ FRANKOWSKI (Gniezno), 3. LESZEK PIÓRKOWSKI/MIRON STAROSIELEC (Szczecin)

Mikst

1. MAGDALENA DERWICZ/BARTŁOMIEJ DREWICZ (Choszczno), 2. EWA TKACZ-KRĄŻKO/DANIEL WOJNIAK (Sławno), 3. DAGMARA KOZŁOWSKA-DUDZIAK (Brodnica)/ZBIGNIEW SOWIŃSKI (Jabłonowo Pomorskie), 3. MARTA NOWAK/ MICHAŁ STRZĘPKA (Połajewo)

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i pamiątkowe foldery z okazji Jubileuszu.

Sponsorami XX Mistrzostw Polski byli: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego  ZNP, Burmistrz Choszczna, Starosta Choszczeński, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie , Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie, Firma 2×3 ,Hurtownia  „Absolut” Marka i Leszka Gradysa, Cukiernia ,,Bakers” – Krzysztofa Kunowskiego,  ELPOM – Bikowski Mirosław – Stecyk Sławomir, Zarządu Zachodniopomorskiego Gospodarczego Banku Spółdzielczego , Nadleśnictwo Bierzwnik, Sklep ,,Gumma”

Zmagania zawodników oraz cała impreza została udokumentowana przez lokalne media, które uwieczniły przebieg zawodów na zdjęciach i nagraniach filmowych, do których obejrzenia zapraszamy na strony: www.choszczno.pl, www.powiatchoszczno, Echo –telewizja kablowa.

Zarząd Oddziału ZNP składa wszystkim ,, Sponsorom” serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Jubileuszowych XX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

XX MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 14 kwietnia 2018 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

-        Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

-        Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

-        Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy

-        Urząd Miejski w Choszcznie

-        Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-        Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

-        popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,

-        krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,

-        wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty na rok 2018,

-        promocja miasta i powiatu Choszczno,

-        integracja środowiska oświatowego.

IV. Termin i miejsce zawodów:

-        14 kwietnia 2018 r.

-        hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-        6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

-        gry pojedyncze i podwójne oraz miksty

VI. System rozgrywek:

-        preferowany system: grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

-        40 zł – gra pojedyncza

-        35 zł – gra podwójna oraz miksty od zawodnika

 

 

 

 

VIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I         (do 35 lat)
 2. grupa I         (36-50 lat)
 3. grupa III      (51-60 lat)
 4. grupa IV      (61 i powyżej)
 5. grupa I    (do 35 lat)
 6. grupa II   (36 i powyżej)

gry

podwójne

 1. grupa I  (grają zawodnicy urodzeni w   

                     1965 roku i później)

 1. grupa II  (grają zawodnicy urodzeni

                        w 1964 roku i wcześniej)

Starszy zawodnik może grać w grupie

młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I    (bez podziału na kategorie wiekowe)

 

Miksty bez ograniczeń wiekowych.

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)      tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)     puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 •  Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

X. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody i puchary  za miejsca 1-3  oraz dla wszystkich startujących zawodników dyplomy .

XI. Warunki uczestnictwa:

-        uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

-        warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-        zawodnik może brać udział tylko w 2 konkurencjach (grach),

-        zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 marca 2018 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel. 609 351 834  lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

-        zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik)

-        wpłatę startową należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2018

 

 

XII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

-        Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie, ul. Sportowa 1, tel.95 765 21 19

-        Zajazd Jacht Club  ul. Sportowa 2 tel. 95 765 33 10

-        Villa ,, Razem” – ul. Mickiewicza 1 , Tel 95 765 78 73

XIII. Zasady finansowania:

-        organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;

-        koszty uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

XIV. Planowany program zawodów:

-        9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;

-        9.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-        9.30-18.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-        19.00 – zamknięcie Mistrzostw, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów uczestnikom Mistrzostw w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie ul Sportowa 1;

-        19.30 – spotkanie integracyjne  .

XV. Postanowienia końcowe:

   • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów wraz z organizatorami,
 •  sędziowie zawodów: Tomasz Płonka, Roman Naskręt, Maciej Żołnierzów,
 • organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie),
 • osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt,
 • informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu,
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie  609 351 834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału w organizowanych przez nas w Mistrzostwach 

 

Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

 

 

 

Załącznik 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

XX MISTRZOSTW PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 14 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika( zawodników)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

2. Dane adresowe  (adres i telefon oraz e-mail)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową wg regulaminu)

 

Mężczyźni

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

miksty

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 30 marca 2018 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2018

 

…………………………….                                          ……………………

Miejscowość i data                                                          Podpis uczestnika( zgłaszającego)

 

 

Informacja z XIX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza w Choszcznie

 

XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza odbyły się 22 kwietnia 2017 r. W inauguracji Mistrzostw uczestniczyli: Adam Zygmunt – Prezesa Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, Wiceburmistrz Choszczna – Magdalena Sieńko, Zdzisław Kliński – Dyrektor Centrum  Rekreacyjno – Sportowego w Choszcznie oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Barbara Ciecierska – gospodarz hali sportowej. Gośćmi honorowymi była Elżbieta Drewicz – żona Wiesława Drewicza i jego syn Bartłomiej Drewicz, który otworzył XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Patronat honorowy nad mistrzostwami pełnił Starosta Choszczeński oraz Burmistrz Choszczna.  Otwarcie i zakończenie mistrzostw poprowadził nasz kol. Roman Naskręt.

W tym roku  do rywalizacji przystąpiło rekordowo ponad 60 zawodników, którzy przybyli do Choszczna nieraz z odległych miejsc Polski. Na przestrzeni lat widzimy, że wciąż przybywa fanów naszej imprezy. Jak święto traktujemy spotkanie z naszymi stałymi sympatykami ze Sławna, Krakowa, Pyrzyc, , Bydgoszczy, Koszalina, Gniezna, Strzelec Krajeńskich, Brodnicy, Strzelec Krajeńskich, Pilicy, Koszalina, Ryczywołu, Szczecina, Połajewa, Bani, Gorzowa  Niektórzy z graczy startowali w naszych Mistrzostwach już wielokrotnie,  wśród nich  wyróżniony Marek Kremer z Krakowa, który po raz 10 przyjechał  na mistrzostwa. Nie mniej entuzjastycznie witaliśmy nowych badmintonistów z Gliwic, Zabrza, Knurowa, Gorlic i Warszawy. Raduje nas fakt, że w gronie zawodników pojawia się coraz więcej kobiet. Satysfakcjonujące jest to że,  wystartowało wielu utytułowanych graczy co podnosi poziom zmagań sportowych i rangę. Duża aktywność uczestników pozwoliła na rozegranie wszystkich 10 regulaminowych kategorii gier, co  było wyzwaniem dla sędziów – Tomasza Płonki i Macieja Żołnierzów, którzy bardzo sprawnie poprowadzili zawody.

Cieszymy się, że coraz więcej zawodników korzysta z możliwości zaspokajania pasji i walki sportowej.  Liczymy na ich uczestnictwo w kolejnej edycji mistrzostw. Jesteśmy przekonani że, atmosfera mistrzostw, poziom rywalizacji i organizacji dostarczają wszystkim oczekiwanej satysfakcji sportowej i rekreacyjnej oraz jednoczą brać oświatową. W trakcie mistrzostw zawodnicy byli pod dobrą opieką – koleżanek i kolegów: Genowefy Żmudzkiej-Adadyńskiej, , Sylwii Cabaj, Bożeny Jednoralskiej , Iwony Klimkowskiej, Elżbiety Kłos Anny Komorowskiej, Krystyny Kozaneckiej, Anny Ludwisiak , Kingi Reckiej –Matyjasik Karola Modrzejewskiego, Romana Naskręta,  Marii Sembratowicz, Arlety Sławińskiej, Zbigniewa Starostki, Aliny Szymańskiej, Teresy Wiśniewskiej. Nad  wystrojem wnętrza czuwali:  Kinga Recka –Matyjasik, Teresa Wiśniewska, Roman Naskręt oraz sędziowie: Tomasz Płonka i Maciej Żołnierzów.

Dla pokrzepienia zawodników  w przerwach rozgrywek  serwowana była ,,pajda chleba” – ze smalcem -  produkcji dyrektora Centrum Rekreacyjno – Sportowego pana Zdzisława Klińskiego wraz  z ogórkiem oraz ciasto, kawa i herbata. Nad przygotowaniem imprezy i całością czuwała Jolanta Grabowska i Barbara Naskręt.

W trakcie ceremonii rozdania nagród zawodnicy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz drobne upominki. Każdy z uczestników wyjechał  z Choszczna obdarowany koszulką z logo mistrzostw oraz dyplomem. Jako gospodarze imprezy serdeczne podziękowania składamy naszym współorganizatorom i darczyńcom, bo tylko dzięki ich pomocy udało nam się zapewnić graczom dobre warunki do rywalizacji sportowej oraz zadbać o oprawę organizacyjną – godną mistrzostw. Słowa podziękowania kierujemy do : Zarządu Głównego ZNP, Burmistrza Choszczna – pana Roberta Adamczyka, Powiatu Choszczeńskiego, Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP – kol. Adama Zygmunta, Centrum Rekreacyjno – Sportowego, Firmy 2×3 Spółka Akcyjna, Prezesa i Zarządu GBS w Choszcznie, Firmy ,,Absolut”, Nadleśnictwa Bierzwnik, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz panów: Tomasza Mercika oraz Jerzego Gumulińskiego i Amatorskiej Grupy Badmintona.

Zawody były relacjonowane przez telewizję kablową E-CHO oraz obsługę prasową gminy i powiatu. Zdjęcia z Mistrzostw można obejrzeć na stronach: www.choszczno.pl oraz www.powiatchoszczno.pl

 

Wyniki XIX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

im. Wiesława Drewicza

 

Gra pojedyncza kobiet, kat. do 35 lat
1. MONIKA WRÓBEL (Gliwice); 2. ANNA KWIATKOWSKA (Brodnica); 3. EWA TKACZ-KRĄŻKO (Sławno); 3. MARTA NOWAK (Połajewo)
Gra pojedyncza kobiet, kat. pow. 36 lat
1. DAGMARA WOJTCZAK (Sławno); 2. IWONA WOJNIAK (Sławno); 3. ANNA KLAPENDA (Kozielice)
Gra pojedyncza mężczyzn, kat. do 35 lat
1. MACIEJ ŻOŁNIERZÓW (Choszczno); 2. ADAM BUKOWSKI (Sławno); 3. TOMASZ PŁONKA (Choszczno); 3. MICHAŁ STRZĘPKA (Ryczywół)
Gra pojedyncza mężczyzn, kat. 36-50 lat
1. DARIUSZ CZEKAN (Choszczno); 2. DANIEL WOJNIAK (Sławno); 3. BARTŁOMIEJ DREWICZ (Choszczno); 3. TOMASZ WANICKI (Knurów)
Gra pojedyncza mężczyzn, kat. 51-60 lat
1. PIOTR ADAMCZYK (Sławno); 2) ARKADIUSZ DREWNIAK (Warszawa); 3. ANDRZEJ KARCZEWSKI (Brodnica); 3. MARIUSZ FRANKOWSKI (Gniezno)
Gra pojedyncza mężczyzna, kat. pow. 61 lat
1. MARIAN STELTER (Koszalin); 2. JERZY KNOT (Gorlice); 3 MAREK KREMER (Kraków); 3. JANUSZ UHURA (Strzelce Krajeńskie)
Gra podwójna kobiet
1.  DAGMARA WOJTCZAK IWONA WOJNIAK (Sławno); 2. EWA KWAŚNIOK (Gliwice) – JOLANTA OLECHOWSKA–WANICKA (Knurów)
Gra podwójna mężczyzn w grupie – rocznik 1964 i młodsi
1. MACIEJ ŻOŁNIERZÓW TOMASZ PŁONKA (Choszczno); 2. ADAM BUKOWSKI – PIOTR ADAMCZYK (Sławno); 3. MARIUSZ FANKOWSKI KAMIL MURCH (Gniezno); 3. LESZEK PIÓRKOWSKI (Szczecin) – ARKADIUSZ DREWNIAK (Warszawa)
Gra podwójna mężczyzn w grupie – rocznik 1963 i starsi
1. MAREK MACHIŃSKI WIESŁAW ZYGMUNT (Gniezno) 2. MAREK MOMOT (Banie) – JERZY DRÓBKA (Brzeg); 3. PIOTR KLAPENDA (Kozielice) – PIOTR OLECH (Pyrzyce); 3. MARIAN STELETER (Koszalin) – MIROSŁAW MUCHALSKI (Szczecin)
Miksty
1. IZABELA BIAŁEK BARTŁOMIEJ DREWICZ (Choszczno); 2. EWA TKACZ-KRĄŻKODANIEL WOJNIAK (Sławno); 3. ANNA KWIATKOWSKAANDRZEJ KARCZEWSKI (Brodnica); 3. MARTA NOWAK (Połajewo) – MICHAŁ STRZĘPKA (Ryczywół).

 

REGULAMIN

XIX MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 22 kwietnia 2017 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

-        Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

-        Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

-        Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy

-        Urząd Miejski w Choszcznie

-        Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-        Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

-        popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,

-        krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,

-        wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty na rok 2017,

-        promocja miasta i powiatu Choszczno,

-        integracja środowiska oświatowego.

IV. Termin i miejsce zawodów:

-        22 kwietnia 2017 r.

-        hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-        6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

-        gry pojedyncze i podwójne oraz miksty

VI. System rozgrywek:

-        preferowany system: grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

-        35 zł – gra pojedyncza

-        30 zł – gra podwójna oraz miksty od zawodnika

 

 

 

 

VIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I         (do 35 lat)
 2. grupa I         (36-50 lat)
 3. grupa III      (51-60 lat)
 4. grupa IV      (61 i powyżej)
 1. grupa I    (do 35 lat)

      2. grupa II   (36 i powyżej)

gry

podwójne

 1. grupa I  (grają zawodnicy urodzeni w   

                     1964 roku i później)

 1. grupa II  (grają zawodnicy urodzeni

                        w 1963 roku i wcześniej)

Starszy zawodnik może grać w grupie

młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I    (bez podziału na kategorie wiekowe)

 

Miksty bez ograniczeń wiekowych.

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)      tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)     puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

 

Zapewniamy dyplomy dla wszystkich startujących zawodników.

X. Warunki uczestnictwa:

-        uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

-        warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-        zawodnik może brać udział tylko w 2 konkurencjach (grach),

-        zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 13 kwietnia 2017 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel. 609 351 834 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

-        zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik)

-        wpłatę startową należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2017

 

 

XI. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

-        Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie, ul. Sportowa 1, tel.95 765 21 19

XII. Zasady finansowania:

-        organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;

-        koszty uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

XIII. Planowany program zawodów:

-        9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;

-        9.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-        9.30-18.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-        19.00 – zamknięcie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom mistrzostw;

-        19.30 – spotkanie integracyjne podczas obiadokolacji.

XIV. Postanowienia końcowe:

-        zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

-        obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów

-         sędziowie zawodów: Tomasz Płonka, Roman Naskręt, Maciej Żołnierzów,

-        organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie);

-        osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt;

-        informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;

-        dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie 95 609 351 834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału organizowanych przez nas w mistrzostwach 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

 

Załącznik

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XIX MISTRZOSTWACH PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 22 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika

……………………………………………………………………………

2. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon oraz e-mail)

……………………………………………………………………………

3. Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową wg regulaminu)

 

Mężczyźni

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

miksty

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 13 kwietnia 2017 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2016

 

 

…………………………….                                       …………………………….

Miejscowość i data                                                                            Podpis uczestnika

 

 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ODDZIAŁ CHOSZCZNO

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

kom. 609 351 834

e-mail: choszczno@znp.edu.plwww.choszczno.znp.edu.pl

 

Sprawozdanie z organizacji

XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

im. Wiesława Drewicza

 

Popularyzacja badmintona oraz integracja ogólnopolskiego środowiska oświatowego to dwa istotne cele organizowanych przez nas mistrzostw. Tegoroczne, rozegrane po raz 18. miały wyjątkową wymowę, bo poświęcone były pamięci naszego kolegi, Wiesława Drewicza, który wszyscy wspominamy jako wielkiego pasjonata badmintona, mistrza w tej dyscyplinie i spiritus movens naszej imprezy. Ceremonię otwarcia mistrzostw poprowadził kol. Roman Naskręt w towarzystwie p. Roberta Adamczyka – Burmistrza Choszczna, Wojciecha Szczęsnego – Wiceprezesa Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz Zdzisława Klińskiego – Dyrektora Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Choszcznie.

Kol. Barbara Naskręt – Prezes Oddziału ZNP w Choszcznie oraz zaproszeni na inaugurację wyjątkowi goście: żona Wiesława Drewicza – pani Elżbieta, jego syn Bartłomiej i wnuk Szymon oficjalnie otworzyli zawody. Patronat honorowy nad mistrzostwami pełnili Starosta Choszczeński oraz Burmistrz Choszczna. Zawody były relacjonowane przez telewizję kablową E-CHO oraz obsługę prasową gminy i powiatu.

Ku naszemu zadowoleniu zauważamy że, z każdym rokiem przybywa nam graczy i wzrasta poziom sportowy turnieju. W tym roku rekordowo do rywalizacji przystąpiło prawie 60 zawodników, którzy przybyli do Choszczna nieraz z odległych miejsc Polski. W Mistrzostwach wzięli udział Koledzy i Koleżanki z: Krakowa, Rogoźna, Pilicy, Bydgoszczy, Koszalina, Sławna, Ryczywołu, Czerska, Jabłonowa, Gniezna, Ostromecka, Łęk Szlacheckich, Piaseczna, Szczecina, Pyrzyc, Strzelec Krajeńskich, Brodnicy, Miasteczka Krajeńskiego, Brzegu, Połajewa. Cieszy nas też fakt, że w zawodach uczestniczy coraz więcej kobiet. Aktywność uczestników pozwoliła na rozegranie wszystkich 10 regulaminowych kategorii gier indywidualnych, deblowych i mikstów. Duże zainteresowanie zawodników pojedynkami było sporym wyzwaniem dla sędziów – Tomasza Płonki i Macieja Żołnierzów, którzy musieli głowić się jak przeprowadzić w ciągu jednego dnia wszystkie mecze. Dzielnie im w tym pomagała Marta Naskręt. Uprzedzamy, że w związku z systematycznie zwiększającą się liczbą zawodników, od XIX mistrzostw będziemy zmuszeni wprowadzić ograniczenia regulaminowe.

Trzeba przyznać, że te Mistrzostwa przebiegały na wysokim poziomie rywalizacyjnym, gdyż startowało w nich wielu utytułowanych graczy. Kibice byli w pełni usatysfakcjonowani, bo mogli podziwiać sporo świetnych akcji, długich i walecznych pojedynków, okupionych potem i łzami badmintonistów. Najzacieklejsze mecze rozegrano w finale, a pojedynek deblowy między parami: Tomasz Płonka – Maciej Żołnierzów, a Piotr Adamczyk – Adam Bukowski był najbardziej emocjonującym meczem Mistrzostw. Formę z ubiegłego roku utrzymali: EDYTA GAWLAK- WÓJCIK z Suliszewa, MACIEJ ŻOŁNIERZÓW z Choszczna, PIOTR ADAMCZYK ze Sławna i ZBIGNIEW SOWIŃSKI z Jabłonowa Pomorskiego, którym udało się obronić tytuły mistrzów. W klasyfikacji medalowej triumfowało Choszczno przed znakomitymi graczami ze Sławna i Gniezna. Uznaniowy medal gracza fair play sędzia przyznał Wiesławowi Zygmuntowi z Gniezna.

W ceremonii dekoracji uczestniczyli: prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP – kol. Adam Zygmunt, Starosta Choszczeński – Adam Andriaszkiewicz, Wiceburmistrz Choszczna – Magdalena Sieńko, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie – Barbara Ciecierska, Dyrektor Centrum Rekreacyjno – Sportowego – Zdzisław Kliński, którzy wręczyli zwycięzcom medale, puchary i dyplomy. Zawodnicy, którzy nie zdobyli żadnego miejsca otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki.

W rewanżu badmintoniści składali osobiste podziękowania dla organizatorów m.in. kol. Marian Stelter przekazał na ręce prezes kol. Barbary Naskręt własnego autorstwa publikację dotyczącą badmintona. Efektownie zaprezentowali koledzy z Gniezna hojnie nagradzani podczas ceremonii – wystąpili w koszulkach promujących swoje miasto. Warto w tym miejscu dodać, że my również zadbaliśmy o reklamę mistrzostw i każdego z zawodników obdarowaliśmy koszulką z okolicznościowym logo.

Na przestrzeni lat widzimy, że przybywa fanów naszej imprezy. Jak święto traktujemy spotkanie z naszymi wiernymi sympatykami ze Sławna, Krakowa, Pyrzyc, Jabłonowa Pomorskiego, Bydgoszczy, Koszalina czy Gniezna. Nie mniej entuzjastycznie witaliśmy w tym roku nowych badmintonistów ze: Strzelec Krajeńskich, Pilicy, Rogoźna, Ryczywołu. Cieszymy się że, korzystają z możliwości zaspokajania pasji i walki sportowej i liczymy na ich uczestnictwo w kolejnej edycji Mistrzostw. Wierzymy, że atmosfera zawodów oraz poziom rywalizacji i organizacji dostarczają wszystkim oczekiwanej satysfakcji sportowej i rekreacyjnej, jednocząc brać oświatową.

Serdeczne podziękowania składamy naszym współorganizatorom i darczyńcom, bo tylko dzięki ich pomocy udało nam się zapewnić zawodnikom dobre warunki do rywalizacji sportowej oraz zadbać o oprawę organizacyjną godną Mistrzostw. Dziękujemy więc Zarządowi Głównemu ZNP, Burmistrzowi Choszczna – panu Robertowi Adamczykowi, Powiatowi Choszczeńskiemu, Centrum Rekreacyjno – Sportowemu, Zarządowi Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, Nadleśnictwu Choszczno, 2×3 Spółce Akcyjnej, GBS w Choszcznie i Firmie ,,Absolut”.

Specjalne podziękowania składamy na ręce zespołu organizacyjnego Oddziału ZNP Choszczno, który spisał się „na medal” – koleżankom i kolegom: Jolancie Grabowskiej, Elżbiecie Kłos, Teresie Wiśniewskiej, Agacie Łuczak, Eugenii Żmudzkiej – Adadyńskiej, Genowefie Kolasie, Marii Sembratowicz, Dorocie Ignasiak, Elżbiecie Paś, Beacie Garbicz, Krystynie Kozaneckiej, Kindze Redzkiej – Matyjasik, Annie Komorowskiej, Iwonie Klimkowskiej, Romanowi Naskręt, Zbigniewowi Starostce i Barbarze Naskręt. To nasz wspólny wkład w sfinalizowaniu Mistrzostw, kreowaniu ducha tej imprezy i budowaniu jej tradycji. Satysfakcja sportowa uczestników, dobra zabawa i siła budowanych więzi koleżeńskich jest dla nas nagrodą za wysiłek podejmowany przy organizowaniu Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Do zobaczenia za rok!

 Jolanta Grabowska i Barbara Naskręt

Wyniki XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie
im. Wiesława Drewicza

Gra pojedyncza kobiet kat. do 35 lat
1. EDYTA GAWLAK–WÓJCIK (Suliszewo); 2. JUSTYNA PAWŁOWSKA (Pyrzyce); 3. IWONA WOJNIAK (Sławno); 3.MARTA NOWAK (Rogoźno)
Gra pojedyncza kobiet kat. 36 plus
1. IZABELA BIAŁEK (Choszczno); 2. DAGMARA WOJTCZAK (Sławno); 3. ANNA KWIATKOWSKA (Brodnica); 3.ANNA KLAPENDA (Pyrzyce)
Gra pojedyncza mężczyzn kat. do 35 lat
1. MACIEJ ŻOŁNIERZÓW (Choszczno); 2. ADAM BUKOWSKI (Sławno); 3. LESZEK PIÓRKOWSKI (Szczecin); 3. KAMIL MURCH (Gniezno)
Gra pojedyncza mężczyzn kat. 36-50 lat
1. DARIUSZ CZEKAN (Choszczno); 2. JACEK SZTUBECKI (Ostromecko); 3. TOMASZ PŁONKA (Choszczno); 3. DANIEL WOJNIAK (Sławno)
Gra pojedyncza mężczyzn kat. 51-60 lat
1. PIOTR ADAMCZYK (Sławno); 2. JERZY DRÓBKA (Gniezno); 3. ARKADIUSZ DREWNIAK (Piaseczno); 3. PIOTR OLECH (Pyrzyce)
Gra pojedyncza mężczyzna kat 61 plus
1. ZBIGNIEW SOWIŃSKI (Jabłonowo Pomorskie); 2. MARIAN STELTER (Koszalin); 3 MAREK KREMER (Kraków); 3.IGNACY TOKARZ (Kraków)
Gra podwójna kobiet
1. EDYTA GAWLAK–WÓJCIK (Suliszewo) €“ DAGMARA WOJTCZAK (Sławno); 2. IZABELA BIAŁEK (Choszczno) €“MARTA NOWAK (Rogoźno); 3. ANNA KLAPENDA €“ MAGDALENA WRÓBLEWSKA (Pyrzyce); 3. IWONA WOJNIAK(Sławno) €“ ANNA KWIATKOWSKA (Brodnica)
Gra podwójna mężczyzn w grupie -€“ rocznik 1964 i młodsi
1. MACIEJ ŻOŁNIERZÓW  TOMASZ PŁONKA (Choszczno); 2. ADAM BUKOWSKI €“ PIOTR ADAMCZYK (Sławno); 3.MARIUSZ FANKOWSKI €“ KAMIL MURCH (Gniezno); 3. ZBIGNIEW DOLATA €“ JERZY DRÓBKA (Gniezno)
Gra podwójna mężczyzn w grupie – rocznik 1963 i starsi
1. MAREK MACHIŃSKI €“ WIESŁAW ZYGMUNT (Gniezno) 2. PIOTR KLAPENDA  PIOTR OLECH (Pyrzyce) 3.MARIAN STELETER (Koszalin) €“ MIROSŁAW MUCHALSKI (Szczecin); 3. ARKADIUSZ DREWNIAK (Piaseczno) –JAROSŁAW FIDURSKI (Czersk)
Miksty
1. IZABELA BIAŁEK  TOMASZ PŁONKA (Choszczno); 2. DAGMARA WOJTCZAK €“ DANIEL WOJNIAK (Sławno); 3.ANNA KWIATKOWSKA €“ ANDRZEJ KARCZEWSKI (Brodnica); 3. MARTA NOWAK (Rogoźno) €“ MICHAŁ STRZĘPAK(Ryczywół)

REGULAMIN

XVIII MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 9 kwietnia 2016 r.

 

I. Organizator zawodów:

  • Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie
  • Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
  • Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNPII. Współorganizatorzy
  • Urząd Miejski w Choszcznie
  • Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  • Centrum Rekreacyjno-Sportowe w ChoszcznieIII. Cel zawodów:
 • popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,
 • krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,
 • wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty na rok 2016,
 • promocja miasta i powiatu Choszczno,
 • integracja środowiska oświatowego.IV. Termin i miejsce zawodów:
 • 9 kwietnia 2016 r.
 • hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5
 • 6 boisk do gryV. Rodzaje gier:
 • gry pojedyncze i podwójne VI. System rozgrywek:
 • preferowany system: grupowo – pucharowyVII. Opłata startowa:
 • 35 zł – gra pojedyncza
 • 30 zł – gra podwójna od zawodnikaVIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I         (do 35 lat)
 2. grupa I         (36-50 lat)
 3. grupa III      (51-60 lat)
 4. grupa IV      (61 i powyżej)
 1. grupa I    (do 35 lat)
2. grupa II   (36 i powyżej)

gry

podwójne

 1. grupa I  (grają zawodnicy urodzeni w   

                     1964 roku i później)

      2. grupa II  (grają zawodnicy urodzeni

                        w 1963 roku i wcześniej)

Starszy zawodnik może grać w grupie

młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I   (bez podziału na kategorie wiekowe)

 

Miksty bez ograniczeń wiekowych.

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

 1. tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;
 2. puchary:
 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

 

Zapewniamy dyplomy dla wszystkich startujących zawodników.

X. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;
 • warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;
 • zawodnik może brać udział w 3 konkurencjach,
 • zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 30 marca 2016 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel/fax 95 765 74 83 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 
 • zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik)
 • wpłatę startową należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

  50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2016

   

   

  XI. Zakwaterowanie uczestników:

  Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

 • Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie, ul. Sportowa 1, tel.95 765 21 19XII. Zasady finansowania:
 • organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;
 • koszty uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.XIII. Planowany program zawodów:
 • 09.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;
 • 09.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;
 • 09.30-17.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;
 • 18.00 – zamknięcie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom mistrzostw;
 • 18.30 – spotkanie integracyjne podczas obiadokolacji.XIV. Postanowienia końcowe:
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów
 •  sędziowie zawodów :Tomasz Płonka, Roman Naskręt, Maciej Żołnierzów,
 • organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie);
 • osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt;
 • informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie 95 765 74 83 lub 609 351 834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl 

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału organizowanych przez nas w mistrzostwach 

  Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

  Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

   

  Załącznik

   


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVIII MISTRZOSTWACH PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 9 kwietnia 2016 r.

 

 

1. Imię i nazwisko zawodnika

……………………………………………………………………………

2. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon oraz e-mail)

……………………………………………………………………………

3. Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową wg regulaminu)

 

 

Mężczyźni

Kobiety

gra pojedyncza

 

 

 

 

gra podwójna

 

 

miksty

 

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 30 marca 2016 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2016

 

 

…………………………….                                       …………………………….              

Miejscowość i data                                                                            Podpis uczestnika

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

ZWIĄZEK   NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO

ODDZIAŁ CHOSZCZNO

1

73-200 Choszczno

ul. Bolesława Chrobrego 27

tel. 95 765 74 83

e-mail: choszczno@znp.edu.plwww.znp.edu.pl

 

  XVII Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie

 

Z każdą kolejną edycją Mistrzostw upewniamy się jako organizatorzy, że to nie chwilowa  iskra inicjatywy, ale kawałek historii i narodziny sportowej tradycji, które to mocno wrastają w działalność naszego oddziału i stają się jego sztandarowym wydarzeniem. Wydarzeniem, które wychodzi poza ramy naszego Zarządu Oddziału i organizacji związkowej oraz wydarzeniem, które sprawia, że z lokalnej działalności otwieramy się na działalność ogólnopolską. Dzięki turniejowi badmintona, który organizujemy dla uczestników z całej Polski jesteśmy rozpoznawalni w kraju jako aktywny Oddział ZNP oraz jako miasto Choszczno i powiat choszczeński.

W tym roku, mimo przesunięcia terminu w ostatniej chwili, ze względu na Manifestację w Warszawie wystartowało około 50 zawodników z: Białopola, Banina, Brodnicy, Brzegu, Bydgoszczy, Choszczna, Gniezna, Krakowa, Jabłonowa Pomorskiego, Koszalina, Pyrzyc, Kozielic, Sławna, Suliszewa, Suwałk i Szczecina. Warto podkreślić trud podróży, jaki pokonali zawodnicy z Krakowa i Suwałk, aby tak jak kol. Marek Kremer po raz kolejny być z nami i stanąć w szrankach mistrzostw. Obecnością podczas inauguracji imprezy zaszczycili nas – prezes Okręgu Zachodniopomorskiego –  kol. Adam Zygmunt, Wicestarosta Choszczeński – pani Wioletta Kaszak, Burmistrz Choszczna – pan Robert Adamczyk, dyrektor CRS –  pan Zdzisław Kliński oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 –  pani Barbara Ciecierska. Prezes ZNP kol. Sławomir Broniarz skierował listownie do wszystkich graczy słowa zachęty do sportowej rywalizacji w duchu fair play. Brakowało nam obecności kol. Wiesława Drewicza, którego wielkich zasług na polu animowania i propagowania badmintona nie w sposób wysłowić. Zastąpili go w sędziowaniu i prowadzeniu rozgrywek koledzy Tomasz Płonka, Maciej Żołnierzów i Roman Naskręt. Ponadto kol. Tomasz Płonka przekazał zawodnikom sportowe pozdrowienia od kol. Drewicza. Zawody były obserwowane i dokumentowane przez lokalne media – redaktora lokalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie pana Tadeusza Krawca, redaktora gazety „Nasza Gazeta Regionalna” pana Andrzeja Marka Zboralskiego, pracownika Starostwa Powiatowego panią Annę Domańską, redaktora radia choszczeńskiego Michała Puziaka i TV Echo.

Rozgrywki odbywały zgodnie z regulaminem w grupach wiekowych dla kobiet i mężczyzn wg ustalonego przez sędziego planu. W tym roku rozszerzyliśmy zawody o dodatkową kategorię: miksty, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczestników.

Zwycięzcami gier pojedynczych w poszczególnych kategoriach zostali: EDYTA GAWLAK-WÓJCIK, MACIEJ ŻOŁNIERZÓW, TOMASZ PŁONKA reprezentujący powiat choszczeński, a także reprezentująca Sławno DAGMARA WOJTCZAK i Żukowo PIOTR ADAMCZYK. W kategorii seniorów faworytemmistrzem został ZBIGNIEW SOWIŃSKI z Jabłonowa Pomorskiego, który w finale pokonał MARIANA STELTERA z Koszalina, prezesa Zachodniopomorskiego Związku Badmintona. Z ulgą możemy stwierdzić, że i w tym roku zawody przebiegały bez większych kontuzji u zawodników.

Zwieńczeniem sukcesów, jakie odnieśli zawodnicy był  finał imprezy z wręczeniem nagród w postaci pucharów medali i dyplomów, który odbył się podczas uroczystej kolacji w Karczmie Zbójnickiej. Trofea sportowe uczestnicy odbierali z rąk kol Adama Zygmunta, p. Wioletty Kaszak, Zdzisława Klińskiego i Barbary Naskręt. Warto wspomnieć, że tegoroczne medale dedykowane były współorganizatorom mistrzostw, które od wielu lat współpracują z nami w ich finansowaniu – samorządom gminy i powiatu (zamieszczono herb i logo miasta oraz napis dotyczący powiatu). Logo związkowe z okazji Jubileuszu110 – ZNP znajdowało się na koszulkach oraz nadrukami upamiętniając aktualne mistrzostwa, zaś na smyczach do medali znajdował się znaczek ZNP.

Po opadnięciu sportowych emocji wszyscy zawodnicy podkreślali wyjątkowy klimat, jaki panuje wśród uczestników nauczycielskich mistrzostw. Jako organizatorów cieszy nas bardzo, że gościmy naszych wiernych sympatyków – grupa ze Sławna, z Gniezna, z Bydgoszczy, ze Szczecina, Pyrzyc czy wspomniany kol. Marek Kremer z Krakowa, którzy powracają do nas, co roku. Świadczy to o pozytywnych doświadczeniach sportowych i towarzyskich, jakich zaznają w Choszcznie podczas mistrzostw oraz o naszych wzajemnych sympatiach, integracji sportowców i organizatorów. Cieszymy się także z nowych miłośników badmintona, którzy się do nas zgłaszają, bo wierzymy, że święto jakie organizujemy daje im możliwość zaspokajania pasji i walki sportowej oraz budowania więzi wśród pracowników i emerytów oświaty z całej Polski.

Mimo, że to kolejna edycja mistrzostw, to za każdym razem z należytą uwagą i staraniem przygotowujemy się do ich organizacji. Poprzedzają je wcześniejsze spotkania oraz korespondencja listowna  z wszystkimi współorganizatorami i potencjalnymi darczyńcami, których staramy się pozyskać wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Naszym dążeniem jest zapewnienie uczestnikom jak najlepszych warunków do sportowej rywalizacji, rekreacji oraz integracji. Aby było to możliwe musimy dysponować określonym budżetem na, który przeznaczamy własne środki finansowe i rzeczowe oraz te pozyskane od współorganizatorów i darczyńców. Dzięki temu mogliśmy uatrakcyjnić imprezę i zorganizować loterię nagród dodatkowych.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy oraz dobrą atmosferą czuwała duża ekipa z Zarządu Oddziału pod kierunkiem prezes Barbary Naskręt i wiceprezes Zarządu Oddziału Jolanty Grabowskiej. Organizacja imprezy możliwa była dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich osób, które osobiście zaangażowały sie na różnych etapach przygotowawczych i wykonawczych tych mistrzostw. Czynności związane z oprawą wizualną imprezy zapewniły koleżanki Sylwia Cabaj, Kinga Recka – Matyjasik, Teresa Wiśniewska i Iwona Klimkowska. Koleżanka Agata Łuczak rejestrowała wpływy finansowe – zbierała opłaty wpisowe od zawodników. Sportowcy utrudzeni zmaganiami wymagali regeneracji sił fizycznych w dobrze zaopatrzonym bufecie (kawa, herbata, woda mineralna i soki, ciasta, smalec domowy chleb, ogórki), który był pod opieką koleżanek: Eugenii Żmudzkiej-Adadyńskiej, Teresy Maleckiej, Teresy Wiśniewskiej, Doroty Ignasiak. Wiceprezes Zarządu Oddziału Elżbieta Kłos, Jolanta Grabowska i Barbara Naskręt zadbały o zakupy licznych potrzebnych artykułów papierniczych, higienicznych, spożywczych, gospodarczych. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP i Komisji Kulturalno – Sportowo – Turystycznej składamy serdeczne podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom, którzy poświeciły swój czas na przygotowanie i przeprowadzenie mistrzostw. Sukces mistrzostw jest wspólnym dziełem Nas wszystkich. Osobne podziękowania kierujemy do pana Zdzisława. Klińskiego, za godne uznania zaangażowanie się w organizację zawodów w tym przygotowanie przepysznego smalcu.

Czas podsumowań, to moment wytchnienia po wysiłku a zaraz po nim czas refleksji i wniosków. Jest to nasza już kolejna impreza, wiele działań wykonujemy rutynowo wg sprawdzającego się poprzednimi latami schematu. Nie mniej jednak każda impreza jest inna, chociażby z tego względu, że tworzy się nowa grupa ludzi zainteresowanych grą i organizacją. Rodzą się w naszych głowach pomysły, które warte są wypróbowania np. wprowadzenie kategorii miksty, poszukiwania producenta medali, bo mogą podnieść poziom sportowy zawodów, przynieść oszczędności, które można będzie przeznaczyć na inny cel związany z mistrzostwami. Myślę, że jako organizatorzy możemy po raz kolejny powiedzieć sobie w gronie wszystkich zaangażowanych osób – UDAŁO SIĘ NAM TO ZROBIĆ! Mamy powody do satysfakcji, bo zarówno od strony sportowej jak i organizacyjnej zrealizowaliśmy wszystkie założone cele imprezy: te dotyczące aktywności ruchowej, integracji środowiska pracowników oświaty oraz promocji miasta i powiatu. Udało się nam dokonać też tego, co tworzymy wzajemnie przez atmosferę, klimat imprezy a mianowicie zapewnienie dobrej zabawy, wypoczynku i satysfakcji sportowej uczestnikom. Ich zachowania, dobry humor podczas mistrzostw mówiły wyraźnie: WARTO BYŁO TU PRZYJECHAĆ! I oto nam właśnie chodzi organizując święto badmintona.

Pozostanie nam jeszcze złożyć serdeczne podziękowania, które poczuwamy się w obowiązku złożyć naszym darczyńcom, licząc na ich przychylność w kolejnych edycjach mistrzostw. – Zarządowi Głównemu ZNP, Zarządowi Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, Zarządowi Powiatu, panu Burmistrzowi Choszczna, Zarządowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, pani Annie Kuzynin, pani Elżbiecie Radziszewicz, panu Krzysztofowi Kunowskiemu, panom Markowi i Leszkowi Gradys i panu Maxim Primichajev

Nieuchronnie zbliżają się XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie, już dzisiaj trzeba podjąć działania, żeby godnie uczcić ,,pełnoletność„ Mistrzostw.

 

Za  Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie – Barbara Naskręt i Jolanta Grabowska

 

 

REGULAMIN

XVII MISTRZOSTW POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATYW BADMINTONIE

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

-        Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

-        Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

-        Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy

-        Urząd Miejski w Choszcznie

-        Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-        Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

-        popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty

-        krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego

-        wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty na rok 2015

-        promocja miasta i powiatu Choszczno

-        integracja środowiska oświatowego

IV. Termin i miejsce zawodów:

-        25  kwietnia 2015 r.

-        hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-        6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

-       gry pojedyncze i podwójne

VI. System rozgrywek:

-        grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

-        35zł – gra pojedyncza

-        30 zł – gra podwójna od zawodnika

-        30 zł – gra mieszana od zawodnika

 

VIII. Kategorie wiekowe:

 

 

Rodzaje gier

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 
 1. grupa I-do 35 lat
 2. grupa I- 36-50 lat
 3. grupa III -51-60 lat
 4. grupa IV- 61 i powyżej

 

 1. grupa I-do 35 lat
 2. grupa II-36 i powyżej

gry podwójne

 

 

 1. grupa I-grają zawodnicy urodzeni w 1963 roku i młodsi
 2.  grupa II- grają zawodnicy urodzeni w 1962 roku i starsi

 

Starszy zawodnik może grać w grupie młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I –bez podziału na kategorie wiekowe

gry mieszane

Bez ograniczeń wiekowych

 

 

 

* ZAWODNIK MOŻE UCZESTNICZYĆ W DWÓCH GRACH

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)     tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)     puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Prezesa Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

 

Zapewniamy dyplomy dla wszystkich startujących zawodników.

 

X. Warunki uczestnictwa:

-        Uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

-        Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-        Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 10 kwietnia 2015 r. na adres:

ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel./fax. 95-765-74-83 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

-        Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik 1 lub 2);

-        wpłatę startową należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

do dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

XI. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

-        Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, ul. Sportowa 1, tel.95 765 2119 – cena pokoju 2 -osobowego ok.120 zł. (ze śniadaniem )

-        Karczmie Zbójnickiej ul. Wojska Polskiego 11, tel.95 765 2236

XII. Zasady finansowania:

-        organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników- poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;

-        koszty uczestnictwa- wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

 

XIII. Planowany program zawodów:

-        9.00- odprawa techniczna i losowanie gier;

-        9.30- otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-        9.30-17.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-        18.00- zakończenie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom zawodów;

-        18.30- spotkanie integracyjne przy obiadokolacji w Karczmie Zbójnickiej.

 

XIV. Postanowienia końcowe:

-              zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

-              obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decydują sędziowie: Wiesław Drewicz, Maciej Żołnierzów i Tomasz Płonka

-              organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie);

-              osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt,

-              informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;

-              dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP

w Choszcznie 95-765-74 -83 lub 609 351 834.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału organizowanych przez nas w mistrzostwach

 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie,

Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

 

 

Załącznik 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVII MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

Zarząd Oddziału ZNP w ……………………………zgłasza udział osób w poszczególnych kategoriach:

 

Mężczyźni

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

Kobiety

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

gra pojedyncza

gra podwójna

 

 

 

gra

mieszana

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 10 kwietnia 2015 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

…………………………….                                       …………………………….

Miejscowość i data                                                                        Podpis Prezesa Oddziału

 

 

 

Załącznik 2

 

 

INDYWIDUALNA KARTA UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVII MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE 

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

 

1.Imię i nazwisko zawodnika

 

……………………………………………………………………………

 

2. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon)

 

……………………………………………………………………………

 

 

3.Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową)

Mężczyźni

 

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

gra mieszana

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 10 kwietnia 2015 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

 

…………………………….                                                          …………………………….

Miejscowość i data                                                                             Podpis uczestnika

 

 

 

 

 

Informacja z XVI Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie
5 kwietnia 2014r.
5 kwietnia 2014 r. na hali sportowej ZS Nr2 w Choszcznie odbyły się XVI Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie. Do zawodów stanęło 47 zawodników z 16 miast Polski-Sławna, Koszalina, Jabłonowa, Pyrzyc, Grudziądza, Czerska, Szczecina, Szczecinka, Bydgoszczy, Gwdy, Brodnicy, Gniezna, Bartoszyc , Gorzowa Wlkp.i Choszczna.
Impreza wspierana była przez ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zachodniopomorski Zarząd Okręgu ZNP, Centrum Sportu i Rekreacji w Choszcznie. Patronat honorowy nad Mistrzostwami objęli Burmistrz Choszczna i Starosta Choszczeński.W tym roku pozyskaliśmy wielu sponsorów, którzy pomogli nam finansowo lub rzeczowo zrealizować nasze sportowe przedsięwzięcie. Do grona naszych darczyńców należą: Bank Gospodarki Żywnościowej w Choszcznie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, Stanisław Wziątek Poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Bikowska, Anna Kuzynin i Firma 2×3 z Krzęcina, Marek i Leszek Gradys z hurtowni Absolut, Elzbieta Radziszewska i Studio Fotograficzne Foto Color , Krzysztof Kunowski – Cukiernia Bakers. Inaugurację mistrzostw prowadziła kol. prezes Oddziału ZNP – Barbara Naskręt, a wśród przybyłych gości zaszczycili nas : Burmistrz Choszczna- Robert Adamczyk, radna -Anetta Bikowska, członek Zarządu Okręgu ZNP kol. Wojciech Szczęsny, kierownik Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr2 pan Janusz Solski – przedstawiciel gospodarzy szkoły. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, który z uwagi na służbowe zobowiązania nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, skierował list do sportowców, który został im odczytany. Tradycyjnie zawodom sędziował Wiesław Drewicz -wielokrotny mistrz Polski nauczycieli i animator choszczeńskiego badmintona.
Rozgrywki odbywały zgodnie z regulaminem w grupach wiekowych dla kobiet i mężczyzn wg ustalonego przez sędziego planu. Z ulgą możemy stwierdzić, że tym razem obyło się bez większych kontuzji u zawodników. Pan Tadeusz Krawiec asystent burmistrza Choszczna – redaktor strony internetowej – www.choszczno.pl obserwujący zmagania badmintonistów ustalił, że już drugi rok z rzędu górą byli zawodnicy ze Sławna i Choszczna. 20 medali z 36 przypadło w zwycięstwie graczom z tych miast. Ze względu na dużą liczbę zawodników oraz wysoki poziom ich gry rozgrywki zakończyły się dopiero o godzinie 18 z minutami co spowodowało przesunięcie zaplanowanego w programie zakończenia o pół godziny. Uroczyste zamknięcie mistrzostw odbyło się w sali Ośrodka Sportowo – wypoczynkowym w Choszcznie. Trofea sportowe tj. puchary, medale i dyplomy zawodnikom wręczali: z-ca Burmistrza Choszczna – pan Adam Andriaszkiewicz, Starosta Choszczeński – pan Lesław Śliżewski, członek Zarządu Okręgu – kol. Wojciech Szczesny, dyrektor CSR – pan Zdzisław Kliński oraz kierownik Warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 pan Janusz Solski. W trakcie tej uroczystości głos zabrali sportowcy z Jabłonowa i Gniezna podkreślając niepowtarzalny i wyjątkowy klimat organizowanych przez nas mistrzostw, co nas, nie ukrywamy bardzo cieszy. Jak się okazuje nawiązywane dzięki sportowej rywalizacji kontakty łączą nie tylko ludzi ale i miasta, czego dowodem może być wymiana upominków – przez ręce kol. Zbigniewa Sowińskiego między starostami Jabłonowa i Choszczna oraz burmistrzem Choszczna oraz przez ręce kol. Kamila Murata i kol. Marka Machińskiego miedzy Gnieznem i Choszcznem.
Nasze starania, jako organizatorów zmierzały do zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków do sportowej rywalizacji, rekreacji oraz integracji. Wszyscy zawodnicy na powitanie otrzymali od nas w prezencie koszulki z nadrukiem upamiętniającym XVI mistrzostwa. Nad dobrą atmosferą i organizacją imprezy pieczę sprawowała duża ekipa z Zarządu Oddziału ZNp pod wodzą kol. prezes Barbary Naskręt. Przyznać trzeba, że sukces tej imprezy ma wielu autorów – to wszyscy ci członkowie Zarządu Oddziału , którzy osobiście zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie XVI Mistrzostw Polski. Bardzo sprawnie i odpowiedzialnie wykonywali prace organizacyjne i gospodarcze, które zapewniły powodzenie imprezy o strony tzw. zaplecza . Wizualną oprawę hali sportowej podczas zawodów zapewniły koleżanki: Jolanta Grabowska Sylwia Cabaj, Kinga Recka – Matyjasik. Koleżanki Eżbieta Kłos, Alina Szymańska i Joanna Konopacka przyjmowały zgłoszenia zawodników do udziału w grach, a koleżanka Agata Łuczak tradycyjnie już zbierała opłaty startowe. Podczas mistrzostw zadbaliśmy także regenerację sił zawodników i przygotowaliśmy dla nich dobrze zaopatrzony bufet w kawę, herbatę, wode mineralną, soki, ciasta, smalec domowy chleb, ogórki kiszone. Bufet działał pod opieką koleżanek: Eugenii Żmudzkiej-Adadyńskiej, Teresy Maleckiej, Teresy Wiśniewskiej i kolegi Zbigniewa Starostki.
Podsumowując: uważamy, że impreza była udana zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym, a cele, jakie sobie założyliśmy organizując to przedsięwzięcie, zostały osiągnięte. Badmintoniści żegnali nas w dobrych humorach i usatysfakcjonowani sportowo. My unieśliśmy organizacyjnie trud przeprowadzenia tej imprezy. Odczuwamy satysfakcję, że, zapewniliśmy tak dużej liczbie graczy możliwość do zaspokojenia ich sportowych aspiracji i tworzymy pozytywny wizerunek Choszczna wśród gości z innych części Polski. Przed nami jeszcze złożenie podziękowań, które poczuwamy się w obowiązku złożyć naszym sponsorom, licząc na ich przychylność w kolejnych edycjach mistrzostw.
PS
Zawodnicy upominają się o obecność prezesa ZNP kol. Sławomira Broniarza podczas mistrzostw, więc może w przyszłym roku termin mistrzostw ustalimy pod Prezesa.

Jolanta Grabowska

Barbara Naskręt

REGULAMIN

XVI MISTRZOSTW POLSKI
PRACOWNIKÓW OŚWIAT W BADMINTONIE

5 kwietnia 2014 r.

 

I. Organizator zawodów:

-       Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

-       Zarząd  Okręgu Zachodniopomorskiego

-       Urząd Miejski w Choszcznie

-       Starostwo Powiatowe w Choszcznie

-       Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

-        Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

 

 

II. Cel zawodów:

-        popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty

-        promocja miasta i powiatu Choszczno

-        integracja środowiska oświatowego

 

III. Termin i miejsce zawodów:

-        5 kwietnia 2014 r.

-        hala sportowa Zespołu Szkól nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

-        6 boisk do gry

 

IV. Rodzaje gier:

-        gry pojedyncze i podwójne

 

V. Kategorie wiekowe:

 

 

Rodzaje gier

 

Mężczyźni

Kobiety

gry pojedyncze

 1. grupa I-do 35 lat
 2. grupa I- 36-50 lat
 3. grupa III -51-60 lat
 4. grupa IV- 61 i powyżej
 1. grupa I- do 35 lat
 2. grupa II- 36 i powyżej

gry podwójne

 

 

 1. grupa I-grają zawodnicy urodzeni w 1963 roku i młodsi
 2.  grupa II- grają zawodnicy urodzeni w 1962 roku i starsi

 

Starszy zawodnik może grać w grupie młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I – bez  podziału na kategorie wiekowe

 

VI. System rozgrywek:

-        grupowo pucharowy

 

VII. Opłata startowa:

-        35 zł- gra pojedyncza

-        30 zł- gra podwójna od zawodnika

 

VIII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy:

-        Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, ul. Sportowa 1, tel. 95 765 21 19 – cena pokoju 2 osobowego ok.100 zł.

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a)      tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b)     puchary:

 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Dyplomy uczestnictwa oraz okolicznościowe znaczki dla wszystkich startujących zawodników.

 

X. Warunki uczestnictwa:

-        Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik 1 lub 2);

-        Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 28.03.2014 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel/fax 95-765-74-83 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl;

-        Uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani nauczyciele oraz  pracownicy  administracji i obsługi;

-        Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

-        wpłatę startową  należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

do dnia 28 marca 2014 r.

 

 

XI. Planowany program zawodów:

-        09.00 - odprawa techniczna i losowanie gier;

-        09.30 - otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

-        09.30 -17.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

-        18.00 - zakończenie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom zawodów;

-        18.30 - spotkanie integracyjne przy obiadokolacji.

 

XII. Zasady finansowania:

-        organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników- poczęstunek, napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;

-        koszty uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go Zarząd Oddziału ZNP.

XIII. Postanowienia końcowe:

-        zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

-        obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona, w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów;

-        organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie);

-        osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt i Wiesław Drewicz;

-        informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;

-        dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie – Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie tel. 95-765-74 83 lub kom.  609351834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

Komisja Sportowo-Turystyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVI MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

 - CHOSZCZNO 05.04.2014 r.

 

Zarząd Oddziału ZNP w ……………………………zgłasza udział osób w poszczególnych kategoriach:

 

Mężczyźni

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

Kobiety

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

gra pojedyncza

 

gra podwójna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 28.03.2014 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

…………………………….                                       …………………………….

Miejscowość i data                                                        Podpis Prezesa Oddziału

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

INDYWIDUALNA KARTA UCZESTNIKA

 XVI MISTRZOSTW POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

- CHOSZCZNO 05.04.2014 r.

 

 

1.Imię i nazwisko zawodnika

 

……………………………………………………………………………

 

2. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon)

 

……………………………………………………………………………

 

3.Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową)

                     Mężczyźni

 

Kobiety

gra pojedyncza

gra podwójna

 

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty  do 28.03.2014 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie:  50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

 

…………………………….                                       …………………………….

Miejscowość i data                                                        Podpis uczestnika