KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

 

„Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi (ale niewielu z nich pamięta o tym)”, i w myśl słów Antonie de Saint-Exupery spotkaliśmy się 15 czerwca 2013 r. na Dniu Dziecka adresowanym do tych małych, ale i do tych dużych, aby przypomnieli sobie co nieco ;) Atrakcji było sporo: pyszny poczęstunek (kiełbaska z grilla, pyszne świeże bułeczki i napoje dla wszystkich), konkursy dla najmłodszych z nagrodami, rejs Wolvegą po jeziorze Klukom, a na koniec słodki poczęstunek dla naszych małych skarbów. Przeznaczone dwie godziny na naszą imprezę okazały się niezmiernie krótkie, stąd pomysł na kolejne spotkanie… ale już tylko dla dużych dzieci. Serdeczne podziękowania należą się Klubowi Młodego Nauczyciela i prezes Barbarze Naskręt za organizację i wsparcie.

15 czerwca 2013r. Klub Młodego Nauczyciela organizuje Dzień Dziecka od godz.12.00 do 14.00. chętnych prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa (podając ilość osób z wyróżnieniem ile dzieci) do 28 maja 2013r. zapewniamy ognisko ;) i kiełbaskę oraz konkursy dla dzieci.

 

Dnia 7 maja 2013 r. odbyło się spotkanie prezydium KMN, podczas którego omówiliśmy następujące sprawy:

  1. Agnieszka Urwentowicz przedstawiła plan pracy KMN, który następnie został zmodyfikowany i ostatecznie zatwierdzony
  2. zastanawialiśmy się nad tematyką szkoleń, które miałyby miejsce w drugiej połowie roku
  3. ustaliliśmy wstępny termin spotkania wszystkich członków KMN na 5 czerwca, ale w odpowiednim czasie ten termin potwierdzimy lub podamy nowy
  4. rozmawialiśmy o naszej integracji związkowej podczas planowanych:
  1. rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym – o tym również będzie więcej w odpowiednim terminie
  2. VI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli
  3. Wyjazd nad morze – 29 czerwca 2013 r. Międzyzdroje

 

PLAN PRACY
KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA
2013 r.

L.p.

Zadanie

Terminy

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Obrona praw i interesów członków ZNP. Na bieżąco

Członkowie klubu ZNP

2.

Włączanie się do działań podejmowanych przez zarząd oddziału ZNP na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla młodych nauczycieli.Na bieżąco

 

PRZEWODNICZĄCA

Członkowie klubu ZNP

3.

Wyrażanie opinii, formułowanie wniosków i postulatów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu systematyczną poprawę sytuacji młodych nauczycieli.Na bieżąco

 

PRZEWODNICZĄCA

Członkowie klubu ZNP

4.

Indywidualne spotkania dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.Na bieżąco

 

PRZEWODNICZĄCA

Nauczyciel zainteresowanyZgłoszenia zainteresowanych nauczycieli

5.

Wspieranie działań kulturalno-oświatowych oddziału.Zgodnie z planem komisji kulturalno-oświatowej oddziału

 

PRZEWODNICZĄCA

6.

Realizacja uchwał ZG, ZO i ZO w Choszcznie.Na bieżąco

7.

Organizacja rodzinnej wycieczki rowerowej.Czerwiec

 

Członkowie klubuW zależności od zainteresowania

8.

Organizacja spotkania z Mikołajem.Grudzień

 

Członkowie klubuW zależności od zainteresowania

9.

Opieka nad młodymi nauczycielami.Grudzień

 

Członkowie klubu

10.

Organizowanie szkoleń dotyczących Karty Nauczyciela, awansu zawodowego itp.II część roku

 

Członkowie klubu ZNP

 

PRZEWODNICZĄCA KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA Agnieszka Urwentowicz