POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP Z UDZIAŁEM PREZESÓW OGNISK

Prezes Oddziału ZNP zaprasza na posiedzenie Zarząd Oddziału ZNP z udziałem Prezesów Ognisk ZNP w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 15,30.