POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU Z UDZIAŁEM PREZESÓW OGNISK ZNP

Posiedzenie  Zarządu Oddziału ZNP z udziałem Prezesów Ognisk ZNP odbędzie się 16 stycznia 2020 r o godz.15,30 w biurze Zarządu Oddziału