POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Prezes Oddziału ZNP zaprasza na posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP,
które odbędzie się 12 marca o godz.15,30 w biurze Zarządu Oddziału ZNP.